Gå direkt till innehåll
Robert Boije, chefsekonom SBAB
Robert Boije, chefsekonom SBAB

Pressmeddelande -

Debattartikel: Så kan vi få en bättre fungerade privatbostadsmarknad

Nuvarande utformning av amorteringskravet och flera skatter kopplade till bostäder bidrar till inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. En annan utformning av dem inom ramen för en helt statsfinansiellt neutral reform kan bidra till en betydligt mer effektiv bostadsmarknad, skriver Robert Boije, chefsekonom SBAB, i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag.

Med långa köer till hyresrätter i många kommuner är en väl fungerande privatbostadsmarknad central för att kunna få arbetskraft dit jobben finns och för den ekonomiska tillväxten. Det finns dock ett antal bromsklossar på bostadsmarknaden som är kopplade till utformningen av amorteringskravet och skattesystemet.

- Amorteringskravet har ett vällovligt syfte. Det har införts för att höga bostadsskulder ansetts utgöra en riskfaktor i svensk ekonomi. Som jag med flera tidigare argumenterat för ger dock forskningen inte något stöd för motivet till det svenska amorteringskravet. Det har dessutom ett antal negativa bieffekter, säger Robert Boije, chefsekonom SBAB.

- Förutom amorteringskravet bidrar även flera skatteregler till ett ineffektivt utnyttjande av den befintliga bostadstocken, ökad skuldsättning och till att många bor onödigt stort, säger Robert Boije.

- Det bör rimligen gå att hitta vägar framåt som väsentligt minskar den ineffektivitet nuvarande amorteringskrav och skattesystem ger upphov till men som ändå bidrar till att uppnå de andra politiska mål som finns med skatterna och regelverken. Några av de lösningar som jag föreslår i debattartikeln är att göra om amorteringskravet, ta bort taket för uppskov vid bostadsförsäljningar samt att slopa stämpelskatten, säger Robert Boije.

Läs hela debattartikeln här

Ämnen

Taggar


SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån – arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Därför är Booli en del av SBAB. Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi och arbetar därför med FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och enligt Great Place to Work är SBAB en av Sveriges bästa arbetsplatser bland större företag. Antalet kunder uppgår till cirka 500 000 och vi är cirka 800 medarbetare. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Presskontakt

Robert Boije

Robert Boije

Chefsekonom, SBAB 0702 69 45 91
Erik Wennergren

Erik Wennergren

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37