Claudia Wörmann
Claudia Wörmann

Pressmeddelande -

Villakunder väljer trygghet före risk

Andelen av SBAB:s kunder som väljer längre bindningstider fortsatte att öka under november. Viljan att minska ränterisken märks tydligast bland villakunder, där 29 procent av de som tecknade nya bostadslån valde en bindningstid på 3 år. Totalt valde 66 procent kortast möjlig bindningstid på sina nya bostadslån, vilket är en minskning sedan oktober med 10 procentenheter.

Majoriteten av alla nya bolånetagare fortsätter att välja kortast möjlig bindningstid

66 procent av SBAB:s nya bolånekunder valde kortast möjlig bindningstid på sina bolån under november.

Övriga val av bindningstider i november jämfört med oktober

November Oktober
Tre månader 66 % 76 %
1 år 5 % 4 %
2 år 4 % 3 %
3 år 20 % 11 %
4 år 0,5 % 0,4 %
5 år 5 % 5 %
7 – 10 år 0 % 0 %

Avser nya bolånekunder hos SBAB

- Ökningen av andelen nya bolånetagare som valde att binda sina lån på tre år skedde redan i oktober men fortsatte under november med ökad intensitet. SBAB:s räntesänkning på bolån med tre års bindningstid påverkar naturligtvis valet, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB. 

I november (oktober inom parentes) valde 13 (8) procent av de som tecknade nya bostadslån för köp av en bostadsrätt en bindningstid på 3 år. Motsvarande siffra var 29 (14) procent för de som köpte en villa.

- Fler villaköpare än bostadsrättsköpare valde tre års bindningstid. Förutom att det just nu är låg ränta på denna bindningstid, så påverkas sannolikt valet av individuella faktorer som exempelvis hur länge man tror att man ska bo i sin bostad. Vissa känner nog att det är skönt att veta sin exakta räntekostnad i några år framöver när mycket annat är osäkert och oförutsägbart i samhället, säger Claudia Wörmann.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2017 2018 2019 Sept Okt Nov
3 månader 66 75 70 78 76 66
1–4 år 33 23 28 15 19 29
5–10 år 1 1 4 7 5 5
Totalt 100 100 100 100 100 100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär. 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 283 000 och 365 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2020). Antal medarbetare (FTE) är 743. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Presskontakt

Claudia Wörmann

Claudia Wörmann

Boendeekonom 0709906814
Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37