Pressmeddelande -

Tunadals sågverk investerar över 60 miljoner

Tunadals sågverk investerar sammanlagt 62 miljoner kronor i en ny kaplinje och i sju nya kammartorkar. Investeringarna är ytterligare ett steg i SCAs satsning på att göra Tunadal till gransågverk i klass med de bästa i Europa. 25 miljoner kronor kommer att investeras i en ny kaplinje där man kommer att kunna producera precisionskapade komponenter för industrikunder i bl a Frankrike och Skandinavien. Genom investeringen ökar Tunadals sågverk andelen förädlade produkter och kommer också att kunna öka den totala produktionen av hyvlade trävaror. Den nya kaplinjen kommer att bemannas av fyra personer, men eftersom rationaliseringar samtidigt sker i andra delar av hyvleriet innebär investeringen inte något behov av att öka den totala bemanningen. 37 miljoner kronor investeras i sju nya kammartorkar. Genom dessa kan Tunadals sågverk nå en högre kvalitet för produkter med höga krav på rätt fukthalt. - Det här är glädjande besked och viktiga steg i utvecklingen av Tunadal till ett fullstort och konkurrenskraftigt sågverk, säger Jerry Larsson, sågverkschef. Vi har tidigare investerat mer än 200 miljoner ibland annat en ny råsortering, automatsortering i vårt hyvleri och i kammartorkar. De steg vi tar bäddar för ytterligare steg i vår utvecklingsplan med en produktion på 600 000 kubikmeter trävaror per år med modern teknik genom hela processen och en hög andel förädlade produkter. Tunadals sågverk och hyvleri producerade i fjol 335 000 m3 och sysselsätter 155 anställda och entreprenörer. Sundsvall 12 februari 2007 SCA FOREST PRODUCTS AB Information För ytterligare information var vänlig kontakta Jerry Larsson, chef Tunadals sågverk, tel 060-19 39 31

Ämnen

  • Skogsbruk

Regioner

  • Sundsvall