Pressmeddelande -

DELRESULTAT FRÅN KÄRNBORRNING 1 KM FRÅN DEN PLANERADE ZINKGRUVAN I SVÄRTTRÄSK

ScanMining kan härmed meddela resultaten från det första kärnhålet vid prospekteringsborrning i Svärtträskmalmens förlängning ca 1 km från tidigare känd malm (som omnämndes i pressmeddelande 2006-05-05). Den mest slående sektionen är 12,5 m (30,0-42, 5m) med en medelhalt på 4,9 % Zn. Genom dessa resultat kan klart fastställas att malmen har en större utsträckning än vad som tidigare varit känt. Ytterligare resultat från de resterande prospekteringshålen i området förväntas inom de närmsta veckorna. ScanMining brukar ej redovisa enskilda borrresultat men dessa anses vara så betydelsefulla för företaget att ett undantag är motiverat. För ytterligare information vänligen kontakta: Olle Widigsson, VD ScanMining Tel: 0952-53908, mobil: 076-8369738, e-post: olle@scanmining.se ScanMining utvecklar för närvarande malmfyndigheter vid Pahtavaara i finska Lappland och vid Blaiken i Sorsele kommun i Sverige. ScanMining AB och Guinor Gold Corporation bedriver genom det gemensamt ägda bolaget Scanor Mining AS prospekteringsverksamhet vid Kobbfos/Gjedde Lake i Pasvikområdet i Nordnorge. För mer detaljerad information om bolagets malmreserver och i övrigt hänvisas till bolagets hemsida www.scanmining.se.

Ämnen

  • Industri, tillverkning