Pressmeddelande -

SVÄRTTRÄSKMALMEN – STATUS RAPPORT

Två olika program pågår kring Svärtträskmalmen, som är ca 1,5 km lång med ett djup av ca 60 meter, nämligen: A) Kärnborrning av området under malmen från 60 meters djup till mellan 120 - 150 meters djup från markytan. B) Indikativa undersökningar av zinkmineraliseringens vidare utsträckning närmast i ett område som sträcker sig 3,6 km från den bevisade malmkroppens nordöstra ände. Status A: Ca 4.000 meter kärnborrning återstår men redan nu indikeras att Blaikenverkets zinkförsörjning är säkrad till över 10 år (8 år idag) med full produktion, enligt VD Olle Widigsson. Status B: På en sträcka av 3,6 km i malmens förlängning har de redan konstaterade zink- och blymineraliseringarna i ytberget undersökts med borrning av 50 meter långa topphammarhål i 45° lutning. De mineraliserade zonerna har konstaterats mot djupet. Halterna motsvarar de som konstaterades över Svärtträskmalmen vid motsvarande borrningar 1999. För ytterligare kontroll har kärnborrningar utförts ca 800 meter från idag kända malm. Alla hålen har karterats och rika zoner, ett par meter breda har konstaterats i samtliga hål. Analysresultaten från kärnborrningarna är ännu inte tillgängliga därför är exakta halten i dagsläget inte känd. För vidare information kontakta: Olle Widigsson, VD ScanMining Tel: 0952-53908, mobil: 076-8369738, e-post:olle@scanmining.se ScanMining utvecklar för närvarande malmfyndigheter vid Pahtavaara i finska Lappland och vid Blaiken i Sorsele kommun i Sverige. ScanMining AB och Crew Resources bedriver genom det gemensamt ägda bolaget Scanor Mining ASA prospekteringsverksamhet vid Kobbfos/Gjedde Lake i Pasvikområdet i Nordnorge. För mer detaljerad information om bolagets malmreserver och i övrigt hänvisas till bolagets hemsida www.scanmining.se

Ämnen

  • Industri, tillverkning