Pressmeddelande -

Positivt besked från FDA: Läkemedlet Bonefos prioriteras

Stort behov av begränsning av benmetastaser vid bröstcancer Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har meddelat att Bonefos kommer att genomgå en prioriterad bedömning. Prioriteringen görs eftersom man inom FDA anser att det finns stort behov av en behandling som Bonefos för kvinnor med bröstcancer. Idag drabbas ca 25% av kvinnor med bröstcancer också av benmetastaser som en följd av sin bröstcancer. Bonefos är redan idag registrerat i 79 länder, däribland våra skandinaviska länder. Fakta • Drygt 6 600 kvinnor i Sverige drabbas varje år av bröstcancer. • 1 500 av dessa dör till följd av sjukdomen. • Ca 70% av dem som dör har benmetastaser. • Ca 25% av alla kvinnor som drabbas av bröstancer får benmetastaser • Antalet kvinnor med metastaser i skelettet var 56% färre under behandling med Bonefos jämfört med placebo, visar en studie ledd av Prof. Trevor Powles vid Royal Marsden Hospital i London. Resultaten publicerades 2002 i Journal of Clinical Oncology. • Samma studie visade också att överlevnaden var 23% högre hos de kvinnor som fått Bonefos. • Studien kan laddas ned i sin helhet på: http://www.jco.org/cgi/content/abstract/20/15/3219 Schering Nordiska AB Corporate Communication, 2004-10-05 För mer information kontakta • Lisa Emilsson, Informationschef, Schering Nordiska AB. Tfn 08-728 42 49; 070-635 72 20 US 04-272 Schering Nordiska AB är ett dotterbolag till Schering AG, ett forskningsbaserat läkemedelsföretag. Företagets verksamhet är fokuserad på fertilitetskontroll och hormonterapi, diagnostik och radiografiska läkemedel, dermatologi och specialiserad terapi för svåra sjukdomar inom området för centrala nervsystemet, onkologi och hjärta/kärl. I egenskap av en global aktör med innovativa produkter strävar Schering efter en ledande ställning över hela världen. Företagets egna starka forsknings- och utvecklingsresurser tillsammans med stödet från ett globalt nätverk av externa partners står som garanti för nya lovande produkter från Schering. Företaget vill genom sin forskning bidra till framsteg inom det medicinska området i strävan efter förbättrad livskvalitet: Making Medicine Work

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag