Pressmeddelande -

Positivt besked inför EU-godkännande av tidig behandling med Betaferon vid misstänkt MS

Den vetenskapliga kommittén inom EMEA rekommenderar den Europeiska Kommissionen att godkänna en utökad indikation för Betaferon (interferon beta-1b) till att inkludera behandling av patienter efter ett första skov av misstänkt MS (multipel skleros). Europeiska Kommissionen väntas fatta beslut i frågan under sommaren 2006. Rekommendationen grundas på övertygande resultat från en internationell, placebokontrollerad studie, BENEFIT*, som visade att Betaferon (250 µg varannan dag) vid behandling av patienter efter ett första skov minskar risken för att utveckla kliniskt fastställd MS** inom två år med 50 procent jämfört med placebo. * BENEFIT=Betaferon in Newly Emerging MS For Initial Treatment ** MS fastställs efter ett andra kliniskt skov eller enligt en definierad sjukdomsprogression, ≥ 1,5 steg på den s.k. EDSS-skalan. Schering Nordiska AB 11 maj 2006 För mer information vänligen kontakta Lisa Emilsson, Informationschef, tfn 08-728 42 00 Eller gå in på www.schering.se Schering Nordiska AB är ett dotterbolag till Schering AG, ett forskningsbaserat läkemedelsföretag. Företagets verksamhet är fokuserad på fyra affärsområden: Gynekologi & Andrologi, Oncology, Diagnostic Imaging och Specialized Therapeutics för funktionsnedsättande sjukdomar. I egenskap av en global aktör med innovativa produkter strävar Schering efter en ledande ställning över hela världen. Företagets egna starka forsknings- och utvecklingsresurser tillsammans med stödet från ett globalt nätverk av externa partners står som garanti för nya lovande produkter från Schering. Företaget vill genom sin forskning bidra till framsteg inom det medicinska området i strävan efter förbättrad livskvalitet: Making Medicine Work

Ämnen

  • Undersökningar, rapporter