Senaste nyheterna

Sociala medier

https://t.co/4XSlDbiCGv "Vi vill ju att @essneutron @MAXIVLaboratory resulterar i betydande vetenskapliga vinningar… https://t.co/d50RPa6wpN

A new funding opportunity at @vinnovase is coming up for Swedish companies with R&D activities or other challanges… https://t.co/5y4zWeMkaA

RT @Lundsuni: @LTHinfo etablerar ett nytt #NanoLab på #Brunnshög. Labbet NanoLab Science Village är det första steget till en etablering av…

Presskontakt

Ludvig Duregård

Presskontakt 0735918249

Facilitating world leading Life and Materials Sciences

Science Village Scandinavia äger marken mellan forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Brunnshög i Lund. Här har bolaget till uppgift att utveckla en ny stadsdel, Science Village. Marken omfattar 18 hektar och den kommer att kunna bebyggas med ca 250 000 m² BTA lokaler avsedda för forskning och utbildning primärt inom materialforskning, men även inom andra forskningsfält och innovationsområden. Här kommer att finnas universitets- och högskolefilialer, gästforskarbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer. Därtill planeras ett Science Center och en konsertsal/auditorium.

Science Village ska utvecklas till en dynamisk, kreativ och hållbar stadsdel som stimulerar till världsledande forskning och mötet mellan den och samhället.

Science Village Scandinavia AB
Krafts Torg 10b
22350 LUND
Sweden