Gå direkt till innehåll
Fri tid inom omsorgen i Landskrona

Pressmeddelande -

Fri tid inom omsorgen i Landskrona

Stefan Olsson (SD) och Kerstin Stein Sandell (SD) har lämnat in en motion till Landskrona stads kommunfullmäktige, där de vill att Landskrona inför "Fri tid"- modellen inom omsorgen.

Inspiration till motionen har de hämtat från Västervik, där Västerviks kommun har infört "Fri Tid" inom omsorgen med stor framgång. Motionärerna skriver att SD förespråkar organisationsmodeller som sätter tillit i centrum.

SD anser tillit är bäst för både stadens anställda och medborgarna. Med tillit växer handlingsutrymmet, arbetsglädjen och möjligheten att påverka sitt arbete, samtidigt som vårdtagarna får större inflytande och blir nöjdare.

Stefan Olsson kommunalråd för SD kommenterar motionen:

- Omsorgen i Landskrona har under åren brottats med problem inom hemtjänsten. Brukarnöjdheten är i botten år efter år, och den styrande Treklövern har bevisligen svårt att lösa problemen inom hemtjänsten.

Därför tror vi sverigedemokrater att "Fri tid" - modellen är ett bra sätt att komma tillrätta med de återkommande problemen inom hemtjänsten, framförallt brukarnöjdheten.

I Västervik, där SD hämtat inspiration till motionen, bestämmer hemtjänstpersonalen själva hur länge de ska vara hos de äldre. Personalens stress har minskat och de äldre är delaktiga i besluten. Alla blev nöjda när hemtjänsten började med "Fri tid".

Stefan Olsson fortsätter:

- I stället för att en biståndshandläggare bestämmer hur lång tid man behöver hjälp med morgonbestyr eller städning ska ta, så lägger personalen själva upp arbetet tillsammans med brukaren.

Vilka fördelar skulle detta innebära för Landskrona stads hemtjänstpersonal, handläggarna och brukarna?

- Det blir mindre administration och detaljstyrning. mer tillit mellan professioner, ökad arbetsglädje, större inflytande över planering och utförande för personal och brukare, samtidigt så frigörs tid för biståndshandläggare, som kan användas till exempelvis uppföljning av verksamheten. Men det viktigaste är att systemet är mer kostnadseffektivt och ger mer kvalitet för våra brukare, avslutar Stefan Olsson.

Ämnen

Regioner


Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Presskontakt

Fredrik Ottesen

Fredrik Ottesen

Presskontakt Chefsadministratör/Presskontakt SÖ-Skåne
Therese Borg

Therese Borg

Presskontakt Presskontakt NV-Skåne
Victoria Tiblom

Victoria Tiblom

Presskontakt Presskontakt SV-Skåne
Ian Fernheden

Ian Fernheden

Presskontakt Presskontakt NÖ-Skåne

Relaterat material

Det Sverigevänliga partiet

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Skåne
Box 50103
20211 Malmö
Sverige