Pressmeddelande -

Sista dag för handel med BTA 2 (Betald Tecknad Aktie) är fredagen den 30 maj 2008

För ytterligare information:
Klas Lundgren, VD, Seanet, tel. mobil. 0735 346078

Besök även www.seanet.se

Seanet är en global telekomoperatör till havs. Seanet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Parallellt utvecklar Seanet en ny generation av stabiliserande VSAT-antenner med hög teknikhöjd. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North med Glitnir Corporate Finance som Certified Adviser.

 

 

Ämnen

  • Telekommunikation, mobiltelefoni