Mynewsdesk news release http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 Kommunfullmäktige genomförs digitalt Thu, 15 Apr 2021 15:12:25 +0200 Onsdagen den 21 april är det återigen dags för Båstads kommuns kommunfullmäktige. Sammanträdet sänds digitalt. https://www.mynewsdesk.com/se/bastadskommun/pressreleases/kommunfullmaektige-genomfoers-digitalt-3091029?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/bastadskommun/pressreleases/kommunfullmaektige-genomfoers-digitalt-3091029?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Båstad kommun Bankernas rörliga genomsnittsräntor sjönk under första kvartalet 2021 Tue, 13 Apr 2021 08:44:58 +0200 Bankernas rörliga genomsnittsräntor fortsatte att sjunka under kvartal 1 i år. Även genomsnittsräntan på ett bundet lån på 3 år sjönk något. Däremot steg den genomsnittliga räntan för ett lån bundet på 5 år. https://www.mynewsdesk.com/se/compricer/pressreleases/bankernas-roerliga-genomsnittsraentor-sjoenk-under-foersta-kvartalet-2021-3089396?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/compricer/pressreleases/bankernas-roerliga-genomsnittsraentor-sjoenk-under-foersta-kvartalet-2021-3089396?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Compricer AB Så mycket påverkar valet av mensskydd miljön - kalkylatorn som räknar ut just din förbrukning Mon, 12 Apr 2021 16:21:58 +0200 Nu lanserar den svenskgrundade menskoppsproducenten Intimina Greentimina Menstrual Waste Calculator, en kalkylator som beräknar hur valet av mensskydd för en individ påverkar miljön, och släpper samtidigt en onlineundersökning som visar hur medvetenheten kring miljöfrågor förändrats under pandemin https://www.mynewsdesk.com/se/intimina/pressreleases/saa-mycket-paaverkar-valet-av-mensskydd-miljoen-kalkylatorn-som-raeknar-ut-just-din-foerbrukning-3089694?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/intimina/pressreleases/saa-mycket-paaverkar-valet-av-mensskydd-miljoen-kalkylatorn-som-raeknar-ut-just-din-foerbrukning-3089694?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Intimina UC inleder samarbete med Gimi för att främja ungas kunskaper inom privatekonomi Tue, 30 Mar 2021 08:30:00 +0200 ​Affärs- och kreditinformationsföretaget UC inleder ett samarbete med den finansiella utbildningsappen Gimi. Syftet är att fortsätta att främja ungas kunskaper inom privatekonomi. Samarbetet med Gimi inleds i mars med syftet att skapa nytt digitalt, interaktivt och engagerande utbildningsmaterial riktat mot lärare och elever i grundskolan och gymnasium. https://www.mynewsdesk.com/se/uc/pressreleases/uc-inleder-samarbete-med-gimi-foer-att-fraemja-ungas-kunskaper-inom-privatekonomi-3086026?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/uc/pressreleases/uc-inleder-samarbete-med-gimi-foer-att-fraemja-ungas-kunskaper-inom-privatekonomi-3086026?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease UC AB OnePartnerGroup startar Academy –ska möta företagens kompetensbehov Fri, 26 Mar 2021 06:26:05 +0100 Svenskt näringsliv står inför en historisk omställning där kompetensbrist är ett allvarligt hot. Med OnePartnerGroup Academy ska ett av Sveriges största rekryteringsföretag möta kundernas kompetensbehov – och det snabbt. –Nu gör vi ”Accelerated Learning” tillgängligt för alla. Målet är att utbilda skräddarsydda kompetenser på 12 veckor, säger Kim Ruberg som leder OnePartnerGroup Academy. https://www.mynewsdesk.com/se/onepartnergroup/pressreleases/onepartnergroup-startar-academy-ska-moeta-foeretagens-kompetensbehov-3084605?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/onepartnergroup/pressreleases/onepartnergroup-startar-academy-ska-moeta-foeretagens-kompetensbehov-3084605?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease OnePartnerGroup Färre sena betalningar under pandemin, men skuldbeloppen ökar Wed, 24 Mar 2021 12:00:00 +0100 Trots att Covid-19 har medfört en ekonomisk kris och ökande arbetslöshet har antalet inkassoärenden minskat under pandemin. Under slutet av 2020 återgick antalet ärenden dock till nivåer nära före pandemin, samtidigt som beloppen för de skulder som skickas in för inkassering har ökat. Det visar en ny rapport baserad på data från Intrum, Sveriges och Europas största kredithanteringsföretag. https://www.mynewsdesk.com/se/intrum-sverige/pressreleases/faerre-sena-betalningar-under-pandemin-men-skuldbeloppen-oekar-3084688?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/intrum-sverige/pressreleases/faerre-sena-betalningar-under-pandemin-men-skuldbeloppen-oekar-3084688?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Intrum AB Så går flyttlassen mellan Stockholm och andra län: "Negativa flyttsaldot gentemot närliggande län har accelererat" Tue, 23 Mar 2021 07:40:00 +0100 Flyttlassen från Stockholm i nettotal går främst till närbelägna Södermanland och Uppsala, visar helt ny statistik. Störst nettoinflyttning till huvudstaden sker från Västra Götaland. https://www.mynewsdesk.com/se/chamber/pressreleases/saa-gaar-flyttlassen-mellan-stockholm-och-andra-laen-negativa-flyttsaldot-gentemot-naerliggande-laen-har-accelererat-3084135?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/chamber/pressreleases/saa-gaar-flyttlassen-mellan-stockholm-och-andra-laen-negativa-flyttsaldot-gentemot-naerliggande-laen-har-accelererat-3084135?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Stockholms Handelskammare Nytt samarbete för att stärka en god ekonomihälsa Mon, 22 Mar 2021 10:00:00 +0100 Sparbanken Syd och Dina Försäkringar Syd har ingått ett samarbete för att komplettera varandras kunderbjudande. Med det här hoppas respektive företag att tillfredsställa en fortsatt kundnöjdhet och att attrahera fler nya kunder. https://www.mynewsdesk.com/se/sparbanken_syd/pressreleases/nytt-samarbete-foer-att-staerka-en-god-ekonomihaelsa-3083775?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/sparbanken_syd/pressreleases/nytt-samarbete-foer-att-staerka-en-god-ekonomihaelsa-3083775?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Sparbanken Syd Ekonomi och pandemi under Money Week Fri, 19 Mar 2021 07:30:00 +0100 https://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/ekonomi-och-pandemi-under-money-week-3082868?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/ekonomi-och-pandemi-under-money-week-3082868?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Halmstads kommun Ny integrationssatsning i Stockholm med fokus på arbete Tue, 16 Mar 2021 07:00:00 +0100 Färdighetsprogrammet är ett projekt som ska stärka nyanlända ungdomars möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Projektet drivs av Nya Kompisbyrån tillsammans med Stockholms stad, Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun och Upplands Väsby kommun. https://www.mynewsdesk.com/se/nyakompisbyran/pressreleases/ny-integrationssatsning-i-stockholm-med-fokus-paa-arbete-3081298?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/nyakompisbyran/pressreleases/ny-integrationssatsning-i-stockholm-med-fokus-paa-arbete-3081298?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Nya Kompisbyrån Här är länen där kvinnor får bäst lånevillkor Mon, 08 Mar 2021 13:21:32 +0100 https://www.mynewsdesk.com/se/lendo/pressreleases/haer-aer-laenen-daer-kvinnor-faar-baest-laanevillkor-3079562?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/lendo/pressreleases/haer-aer-laenen-daer-kvinnor-faar-baest-laanevillkor-3079562?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Lendo Fondly utser bästa Sverigefond 2020! Fri, 05 Mar 2021 07:54:23 +0100 Handelsbanken Sverige Tema bästa Sverigefond 2020! https://www.mynewsdesk.com/se/fondlynews-punkt-se/pressreleases/fondly-utser-baesta-sverigefond-2020-3075299?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/fondlynews-punkt-se/pressreleases/fondly-utser-baesta-sverigefond-2020-3075299?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Fondly AB Sveriges bästa Småbolagsfond 2020! Wed, 03 Mar 2021 07:52:46 +0100 Swedbank Ny Teknik tar hem förstaplatsen 2020! https://www.mynewsdesk.com/se/fondlynews-punkt-se/pressreleases/sveriges-baesta-smaabolagsfond-2020-3075298?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/fondlynews-punkt-se/pressreleases/sveriges-baesta-smaabolagsfond-2020-3075298?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Fondly AB Sveriges bästa Hedgefond 2020! Fri, 26 Feb 2021 15:54:14 +0100 Alcur - Sveriges bästa hedgefond 2020! https://www.mynewsdesk.com/se/fondlynews-punkt-se/pressreleases/sveriges-baesta-hedgefond-2020-3075297?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/fondlynews-punkt-se/pressreleases/sveriges-baesta-hedgefond-2020-3075297?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Fondly AB Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 26 februari 2021 Fri, 26 Feb 2021 12:58:55 +0100 Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare. https://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_dalarnas_lan/pressreleases/laensstyrelsen-informerar-om-laeget-i-dalarnas-laen-26-februari-2021-3077150?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_dalarnas_lan/pressreleases/laensstyrelsen-informerar-om-laeget-i-dalarnas-laen-26-februari-2021-3077150?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Länsstyrelsen i Dalarnas län ​Ökade skillnader i hushållens kostnader för persontransporter Mon, 22 Feb 2021 09:30:27 +0100 Ekonomiskt svaga hushåll äger i genomsnitt färre och äldre personbilar, ofta med en högre drivmedelsförbrukning än genomsnittet för personbils­flottan. Det kan påverka både möjligheter att transportera sig och privatekonomin. Bilarnas ålder varierar också mycket beroende på var i landet man bor. https://www.mynewsdesk.com/se/trafikanalys/pressreleases/oekade-skillnader-i-hushaallens-kostnader-foer-persontransporter-3075089?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/trafikanalys/pressreleases/oekade-skillnader-i-hushaallens-kostnader-foer-persontransporter-3075089?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Trafikanalys Allt fler unga i skuldfälla – politiska åtgärder krävs Thu, 18 Feb 2021 14:30:00 +0100 Under 2020 mer än dubblerades antalet unga personer som ansöker om skuldsanering, enligt ny statistik från Kronofogden. Nu vill UC ha mer fokus på privatekonomi i skolundervisningen och ett förbud mot lånereklam genom influencers. https://www.mynewsdesk.com/se/uc/pressreleases/allt-fler-unga-i-skuldfaella-politiska-aatgaerder-kraevs-3074804?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/uc/pressreleases/allt-fler-unga-i-skuldfaella-politiska-aatgaerder-kraevs-3074804?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease UC AB Unga kvinnor är mest stressade inför sin privatekonomi Wed, 10 Feb 2021 09:00:00 +0100 23 procent av kvinnorna i åldern 18-29 år är stressade över sin privatekonomi visar undersökningen She Report, som Norstat har gjort på uppdrag av Aller media. Rapporten tittar på hur kvinnor upplever och känner inför sin privatekonomi. Självförtroendet inför sin egen privatekonomi och ekonomi i stort ser olika ut beroende på framförallt kön, ålder och utbildningsnivå. https://www.mynewsdesk.com/se/allermedia/pressreleases/unga-kvinnor-aer-mest-stressade-infoer-sin-privatekonomi-3071799?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/allermedia/pressreleases/unga-kvinnor-aer-mest-stressade-infoer-sin-privatekonomi-3071799?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Aller Media AB 1 av 5 tycker att det är svårt att prata ekonomi med sin partner Wed, 10 Feb 2021 07:30:00 +0100 Ordning och reda i privatekonomin gör det möjligt att fokusera på den som får hjärtat att klappa lite extra i vardagen. Men 1 av 5 svenskar tycker det är svårt att prata ekonomi med sin partner. En lika stor andel anser att deras relation skulle må bättre om man var bättre på att hantera sin ekonomi. Situationen är vanligast bland yngre mellan 18 och 37 år och personer som har barn i hushållet. https://www.mynewsdesk.com/se/intrum-sverige/pressreleases/1-av-5-tycker-att-det-aer-svaart-att-prata-ekonomi-med-sin-partner-3071911?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/intrum-sverige/pressreleases/1-av-5-tycker-att-det-aer-svaart-att-prata-ekonomi-med-sin-partner-3071911?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Intrum AB Digital tsunami, wok och nudlar samt PT i ekonomi är kvällens samtalsämnen när författarna presenterar sina nya böcker Wed, 03 Feb 2021 13:25:58 +0100 Välkommen till författarträff online onsdag den 3 februari kl. 18.30. 1,6 & 2,6 miljonerklubben har bjudit in fyra aktuella författare med nya spännande boktitlar. Mer än 500 bokfans har anmält sig. Kvällens chatt är öppen för alla. https://www.mynewsdesk.com/se/1-6-miljonerklubben/pressreleases/digital-tsunami-wok-och-nudlar-samt-pt-i-ekonomi-aer-kvaellens-samtalsaemnen-naer-foerfattarna-presenterar-sina-nya-boecker-3070093?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease https://www.mynewsdesk.com/se/1-6-miljonerklubben/pressreleases/digital-tsunami-wok-och-nudlar-samt-pt-i-ekonomi-aer-kvaellens-samtalsaemnen-naer-foerfattarna-presenterar-sina-nya-boecker-3070093?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease 1,6 MILJONERKLUBBEN