Mynewsdesk news release http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 Så kan byggandet i Östergötland bli klimatneutralt Tue, 13 Apr 2021 09:00:33 +0200 Östergötland har haft en stor befolkningstillväxt de senaste åren, vilket lett till en förtätning i flera kommuner. Samtidigt visar Boverkets siffror att utsläppen av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges totala utsläpp och det återstår knappt fyra år innan Linköping ska vara koldioxidneutralt. http://www.mynewsdesk.com/se/white-arkitekter/pressreleases/saa-kan-byggandet-i-oestergoetland-bli-klimatneutralt-3089848?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/white-arkitekter/pressreleases/saa-kan-byggandet-i-oestergoetland-bli-klimatneutralt-3089848?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease White arkitekter Ny produktguide underlättar valet av murbruk Tue, 13 Apr 2021 08:30:00 +0200 Finja Betong har utökat sin framgångsrika serie Björn bygger bo med ytterligare avsnitt. De nya guiderna har ett renodlat produktfokus och företagets torrbrukssortiment presenteras på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt. Denna gång är det fokus på murbruk och filmen innehåller en mix av produkter inom nämnda kategori som presenteras och jämförs av Björn Christiernsson. http://www.mynewsdesk.com/se/finja/pressreleases/ny-produktguide-underlaettar-valet-av-murbruk-3086939?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/finja/pressreleases/ny-produktguide-underlaettar-valet-av-murbruk-3086939?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Finja Avsiktsförklaring mellan Johanneberg Science Park och Landvetter Södra Utveckling AB Tue, 13 Apr 2021 06:58:00 +0200 Ett samarbete har inletts med fokus på erfarenhetsutbyte kopplat till innovation för hållbar stadsutveckling. Avtalet signerades i vårsolen den 30 mars. http://www.mynewsdesk.com/se/landvetter-soedra-utveckling-ab/pressreleases/avsiktsfoerklaring-mellan-johanneberg-science-park-och-landvetter-soedra-utveckling-ab-3089389?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/landvetter-soedra-utveckling-ab/pressreleases/avsiktsfoerklaring-mellan-johanneberg-science-park-och-landvetter-soedra-utveckling-ab-3089389?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Landvetter Södra Utveckling AB Avsiktsförklaring mellan Johanneberg Science Park och Landvetter Södra Utveckling AB Tue, 13 Apr 2021 06:58:00 +0200 Johanneberg Science Park och Landvetter Södra Utveckling AB har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete med fokus på innovation för hållbar stadsutveckling i det planerade staden Landvetter Södra. Syftet är att stärka de olika aktörernas utvecklingsförmåga utifrån ett holistiskt perspektiv, vilket innebär att stadens olika komponenter behöver samspela likt ett ekosystem. http://www.mynewsdesk.com/se/johannebergsciencepark/pressreleases/avsiktsfoerklaring-mellan-johanneberg-science-park-och-landvetter-soedra-utveckling-ab-3089511?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/johannebergsciencepark/pressreleases/avsiktsfoerklaring-mellan-johanneberg-science-park-och-landvetter-soedra-utveckling-ab-3089511?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Johanneberg Science Park Lidingöloppet turnerar runt Sverige Mon, 12 Apr 2021 10:10:23 +0200 Lidingöloppet ger sig ut på en Sverigeturné. Från Göteborg i väster och Lund i söder till Falun i norr gör Lidingöloppet i samarbete med Klövern nio nedslag under våren och sommaren med start den 19 april. http://www.mynewsdesk.com/se/lidingoloppet/pressreleases/lidingoeloppet-turnerar-runt-sverige-3089429?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/lidingoloppet/pressreleases/lidingoeloppet-turnerar-runt-sverige-3089429?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Lidingöloppet STARK Group, där Beijer Byggmaterial ingår meddelar sina klimatmål - Koncernen har satt upp ett långsiktigt mål att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050 Mon, 12 Apr 2021 07:00:00 +0200 STARK Group tar nästa steg för att fullt ut integrera hållbarhet med ett långsiktigt mål att bli klimatneutral distributör av tunga byggmaterial. Det innebär att bolaget anpassar sin verksamhet till Parisavtalets mest ambitiösa mål, att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C över förindustriell nivå. http://www.mynewsdesk.com/se/beijerbyggmaterial/pressreleases/stark-group-daer-beijer-byggmaterial-ingaar-meddelar-sina-klimatmaal-koncernen-har-satt-upp-ett-laangsiktigt-maal-att-uppnaa-koldioxidneutralitet-dot-dot-dot-3089281?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/beijerbyggmaterial/pressreleases/stark-group-daer-beijer-byggmaterial-ingaar-meddelar-sina-klimatmaal-koncernen-har-satt-upp-ett-laangsiktigt-maal-att-uppnaa-koldioxidneutralitet-dot-dot-dot-3089281?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Beijer Byggmaterial AB OBOS Sverige tillsätter ny Affärsutvecklingschef – VD:n: ”En mycket lyckad internrekrytering” Fri, 09 Apr 2021 10:00:00 +0200 Medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS har höga tillväxtambitioner i Sverige, med målet att öka från 1 500 till 3 000 bostäder årligen från år 2026. Anna Svensson, Mark- och Bostadsrättschef på OBOS Sverige, är utsedd att leda arbetet med bolagets markaffärer i rollen som Affärsutvecklingschef för bolaget och tillträdde sin tjänst i mars 2021. http://www.mynewsdesk.com/se/obos/pressreleases/obos-sverige-tillsaetter-ny-affaersutvecklingschef-vd-n-en-mycket-lyckad-internrekrytering-3088844?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/obos/pressreleases/obos-sverige-tillsaetter-ny-affaersutvecklingschef-vd-n-en-mycket-lyckad-internrekrytering-3088844?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease OBOS Sverige AB Insamling av textilier i HSB Skånes hyresfastigheter Fri, 09 Apr 2021 09:20:00 +0200 Varje år slängs drygt 7,5 kg textilier per person. Mycket av detta hade kunnat få en andra chans, antingen genom återbruk eller återvinning. Genom att komplettera med textilåtervinning i anslutning till fastigheten vill HSB Skåne att fler hyresgäster ska sortera allt från kläder och skor till dukar, lakan och hela leksaker. Det är ett samarbete med Textil Recycling som ska möjliggöra insamlingen. http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/insamling-av-textilier-i-hsb-skaanes-hyresfastigheter-3088852?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/insamling-av-textilier-i-hsb-skaanes-hyresfastigheter-3088852?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HSB Regionalt Skellefteås showroom visar platsens styrkor för omvärlden Fri, 09 Apr 2021 09:00:00 +0200 Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och Skellefteå befinner sig mitt i landets mest expansiva och blomstrande region. Här finns den nya industrins växtplats och intresset för platsen är stor. Som ett led i detta öppnar Showroom Skellefteå i The Great Northern – första anhalten för besökare som vill ta del av Skellefteås innovativa näringsliv och spännande framtid. http://www.mynewsdesk.com/se/skellefteaa/pressreleases/skellefteaas-showroom-visar-platsens-styrkor-foer-omvaerlden-3088890?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/skellefteaa/pressreleases/skellefteaas-showroom-visar-platsens-styrkor-foer-omvaerlden-3088890?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Skellefteå Lars Stjernkvist valdes till HSB Östras nya ordförande Fri, 09 Apr 2021 07:56:07 +0200 HSB Östra har en nyvald styrelse efter en turbulent tid. http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/lars-stjernqvist-valdes-till-hsb-oestras-nya-ordfoerande-3088902?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/lars-stjernqvist-valdes-till-hsb-oestras-nya-ordfoerande-3088902?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HSB Regionalt Grundels expanderar med satsning på Norrland Thu, 08 Apr 2021 13:41:51 +0200 Värmlandsbaserade Grundels Fönstersystem AB växer och satsar nu på att utöka sitt verksamhetsområde norrut. - Vi ser att det finns en stor potential i att expandera i Norrland. Efterfrågan på energi- och bullerisolering av befintliga fönster är stor, och det hållbara tänket kring vår Klimatruta ligger helt rätt i tiden berättar Hans Holmgren, regionansvarig för Norrland. http://www.mynewsdesk.com/se/grundels-foenstersystem/pressreleases/grundels-expanderar-med-satsning-paa-norrland-3088764?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/grundels-foenstersystem/pressreleases/grundels-expanderar-med-satsning-paa-norrland-3088764?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Grundels Fönstersystem SPADEN I MARKEN FÖR HSB BRF FÅGELN I JÖNKÖPING Wed, 07 Apr 2021 14:40:15 +0200 Under onsdagen togs det allra första spadtaget i byggnationen av HSB brf Fågeln i Jönköping. Det är NCC som på uppdrag av HSB Göta uppför 48 bostadsrätter mellan 2-4 rum och kök. Spadtaget genomfördes av Andreas Saltin, NCC och Håkan Göransson, HSB med god hjälp av Bengt och Yvonne Toll, som var bland de första att köpa en av de attraktiva bostadsrätterna i bottenplan. http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/spaden-i-marken-foer-hsb-brf-faageln-i-joenkoeping-3088350?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hsb-regionalt/pressreleases/spaden-i-marken-foer-hsb-brf-faageln-i-joenkoeping-3088350?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HSB Regionalt Ny förskola i Sundbyberg ska ge associationer till trädgårdspaviljong Wed, 07 Apr 2021 14:05:40 +0200 Förskolan Backen har många gröna förtecken. Den lekfulla fasaden med fibercementskivor för tankarna till nyutsprungen grönska. Sedum främjar biologisk mångfald och solceller bidrar till energiförsörjningen. http://www.mynewsdesk.com/se/cembrit/pressreleases/ny-foerskola-sundbyberg-ska-ge-associationer-till-traedgaardspaviljong-3088358?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/cembrit/pressreleases/ny-foerskola-sundbyberg-ska-ge-associationer-till-traedgaardspaviljong-3088358?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Cembrit Unikt tävlingsuppdrag när Västerås deltar i Europan Wed, 07 Apr 2021 10:40:00 +0200 Västerås och stadsutvecklingsområdet Mälarporten har blivit utvalt att delta i den internationella arkitekttävlingen Europan. Tävlingsformuleringen är unik för tävlingens historia – arkitekterna ska hjälpa till att göra Mälarporten till en levande stadsdel under tiden den planeras och byggs. http://www.mynewsdesk.com/se/vasteras_stad/pressreleases/unikt-taevlingsuppdrag-naer-vaesteraas-deltar-i-europan-3088143?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/vasteras_stad/pressreleases/unikt-taevlingsuppdrag-naer-vaesteraas-deltar-i-europan-3088143?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Västerås stad Arkitekttävling ska ge Mälarporten attraktiva lösningar under byggtid Wed, 07 Apr 2021 10:30:00 +0200 Västerås och Mälarportsområdet har blivit utvalt att delta i Europan, en internationell arkitekttävling för unga arkitekter. Tävlingsbidragen ska hjälpa till att göra Mälarporten till en attraktiv och levande stadsdel redan under tiden den planeras och byggs. http://www.mynewsdesk.com/se/vasteras_stad/pressreleases/arkitekttaevling-ska-ge-maelarporten-attraktiva-loesningar-under-byggtid-3088181?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/vasteras_stad/pressreleases/arkitekttaevling-ska-ge-maelarporten-attraktiva-loesningar-under-byggtid-3088181?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Västerås stad Svenska Bostäder går över till nya sopspråket Tue, 06 Apr 2021 12:30:00 +0200 Nu byter Svenska Bostäder ut gamla avfallssymboler och blir en del av Sveriges nationella skyltsystem. http://www.mynewsdesk.com/se/svenska-bostader/pressreleases/svenska-bostaeder-gaar-oever-till-nya-sopspraaket-3087716?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/svenska-bostader/pressreleases/svenska-bostaeder-gaar-oever-till-nya-sopspraaket-3087716?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease svenska bostäder HSB Brf Sannaparken i Göteborg spar både bygghöjd och miljö med terrasser av cirkulära material Tue, 06 Apr 2021 07:30:00 +0200 HSB Brf Sannaparken i Göteborg spar både bygghöjd och miljö med terrasser av cirkulära material. Koljern Nordic levererar terrasslösningar som spar bygghöjd med hjälp av självbärande element beståendes av Foamglas. Tekniken ersätter isolerad betong och kan återanvändas, vilket ger ett mer hållbart byggande http://www.mynewsdesk.com/se/koljern/pressreleases/hsb-brf-sannaparken-i-goeteborg-spar-baade-bygghoejd-och-miljoe-med-terrasser-av-cirkulaera-material-3087565?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/koljern/pressreleases/hsb-brf-sannaparken-i-goeteborg-spar-baade-bygghoejd-och-miljoe-med-terrasser-av-cirkulaera-material-3087565?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Grundbulten Sifo: Återinförda amorteringskrav på bostadslån skulle påverka drygt fyra av tio unga vuxna negativt Thu, 01 Apr 2021 10:00:00 +0200 Finansinspektionen har meddelat att de i september vill återinföra de tillfälligt borttagna amorteringskraven för de hushåll som behöver ta lån för att köpa en bostad. Detta kommer att påverka möjligheten att kunna köpa en bostad för 29 procent av svenskarna och 41 procent av unga vuxna. Det visar en ny Sifo-undersökning beställd av HSB. http://www.mynewsdesk.com/se/hsb_riksforbund/pressreleases/sifo-aaterinfoerda-amorteringskrav-paa-bostadslaan-skulle-paaverka-drygt-fyra-av-tio-unga-vuxna-negativt-3087141?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hsb_riksforbund/pressreleases/sifo-aaterinfoerda-amorteringskrav-paa-bostadslaan-skulle-paaverka-drygt-fyra-av-tio-unga-vuxna-negativt-3087141?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease HSB Riksförbund OBOS stärker sin närvaro i Uppsala och expanderar med nya bostäder Thu, 01 Apr 2021 08:30:00 +0200 OBOS, en av Nordens ledande bostadsutvecklare, offentliggör idag att man fortsätter etableringen i Uppsala med ett ytterligare förvärv av byggrätter för 34 bostäder i Skölsta. OBOS har sedan tidigare flera aktiva projekt i Uppsala och var under 2020 verksamma i 152 av Sveriges 290 kommuner. Den medlemsägda bostadsutvecklaren aviserade under hösten 2020 en särskild satsning på storstadsregionerna. http://www.mynewsdesk.com/se/obos/pressreleases/obos-staerker-sin-naervaro-i-uppsala-och-expanderar-med-nya-bostaeder-3087081?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/obos/pressreleases/obos-staerker-sin-naervaro-i-uppsala-och-expanderar-med-nya-bostaeder-3087081?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease OBOS Sverige AB Glas synligt för fåglar har utvecklats för att skydda de vilda arterna Wed, 31 Mar 2021 15:31:23 +0200 Pilkington UK Limited, en del av NSG Group, har utvecklat Pilkington AviSafe™ - ett glas med en speciell beläggning, utformad för att förhindra att fåglar kolliderar med byggnaders fönster och fasader. De flesta fåglar kolliderar med glas när de blir förvirrade av det som syns i glasets reflektion. Pilkington AviSafe™ har ett utvecklat UV-mönster som är mer synligt för fåglar än för människor. http://www.mynewsdesk.com/se/pilkington/pressreleases/glas-synligt-foer-faaglar-har-utvecklats-foer-att-skydda-de-vilda-arterna-3086839?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/pilkington/pressreleases/glas-synligt-foer-faaglar-har-utvecklats-foer-att-skydda-de-vilda-arterna-3086839?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Pilkington Floatglas AB