Mynewsdesk news release http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 Offererar extrakontroll för trygg kund Tue, 01 Sep 2020 07:50:00 +0200 I sina våtrumsofferter till privatkunder lägger Benny Horndahl in en post om extra kontroll när badrummet är klart. -Jag vill att kunden ska få chansen att känna sig riktigt trygg med vårt jobb, så att det inte blir snack eller problem efteråt. Tyvärr är det inte så många som nappar, det blir ju en liten extrakostnad för kunden. Horndahl driver ett av de just nu 736 GVK-auktoriserade företagen. http://www.mynewsdesk.com/se/gvk/pressreleases/offererar-extrakontroll-foer-trygg-kund-3030553?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/gvk/pressreleases/offererar-extrakontroll-foer-trygg-kund-3030553?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease GVK Svensk Våtrumskontroll Nya branschregler för säkra vatteninstallationer börjar gälla från 1 januari 2021 Thu, 27 Aug 2020 09:59:00 +0200 Vart femte år uppdateras Branschregler Säker Vatteninstallation. Genomgående har ”enkelhet och samordning” varit ledorden för de nya Branschreglerna. Allt för att bidra till att göra vatteninstallationer ännu säkrare och minska antalet vattenskador. http://www.mynewsdesk.com/se/saeker-vatten/pressreleases/nya-branschregler-foer-saekra-vatteninstallationer-boerjar-gaella-fraan-1-januari-2021-3029472?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/saeker-vatten/pressreleases/nya-branschregler-foer-saekra-vatteninstallationer-boerjar-gaella-fraan-1-januari-2021-3029472?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Säker Vatten Golvbranschen ställer sig bakom eBVD som plattform för produkt- och miljödata Wed, 19 Aug 2020 08:30:00 +0200 Golvbranschen GBR har tillsammans med andra aktörer i byggmaterialbranschen tagit fram en moderniserad Byggvarudeklaration, eBVD. Genom eBVD skapas en gemensam plattform där produkternas innehåll och miljödata kan deklareras. Plattformen är lätt att använda och blir ett effektivare verktyg för både företag och upphandlare. http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-golvbranschen/pressreleases/golvbranschen-staeller-sig-bakom-ebvd-som-plattform-foer-produkt-och-miljoedata-3027330?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-golvbranschen/pressreleases/golvbranschen-staeller-sig-bakom-ebvd-som-plattform-foer-produkt-och-miljoedata-3027330?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease GBR Golvbranschen Byggmaterialbranschen tar ställning: För gemensam och säker hantering av produkt- och miljödata Mon, 29 Jun 2020 12:02:49 +0200 Byggmaterialindustrierna verkar för ett gemensamt system och en plattform med ett gemensamt standardiserat språk. På ett både säkert och resurseffektivt sätt ska det vara möjligt att dela produkt- och miljödata som tillvaratar företagens kunskap. Byggmaterialindustrierna värnar också byggmaterialföretagens verksamhet, affärskritiska information och framtid. http://www.mynewsdesk.com/se/byggmaterialindustrierna/pressreleases/byggmaterialbranschen-tar-staellning-foer-gemensam-och-saeker-hantering-av-produkt-och-miljoedata-1839010?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/byggmaterialindustrierna/pressreleases/byggmaterialbranschen-tar-staellning-foer-gemensam-och-saeker-hantering-av-produkt-och-miljoedata-1839010?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Byggmaterialindustrierna Service AB Enkelt val för Englund-Gruppen Tue, 16 Jun 2020 09:07:12 +0200 Englund-Gruppen är ett företag som varit verksamma inom golvbranschen sedan slutet av 70-talet. De har hittills alltid tagit hand om släpande kunder själva men nu väljer bolaget att anlita Axactor för att få hjälp med inkassotjänster. http://www.mynewsdesk.com/se/axactor-sweden-ab/pressreleases/enkelt-val-foer-englund-gruppen-3013565?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/axactor-sweden-ab/pressreleases/enkelt-val-foer-englund-gruppen-3013565?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Axactor Sweden AB Du ansvarar för underentreprenörens brottslighet! Tue, 16 Jun 2020 07:50:05 +0200 Människohandel, fusk och skattebrott ökar i byggsektorn visar en nyligen publicerad rapport. Den påminner återigen om hur viktigt det är att vara mycket noggrann när man anlitar en underentreprenör. För att minimera risker av olika slag för de anslutna företagen har Golvbranschen, GBR, tagit fram färdiga avtal som med fördel kan användas vid anlitande av underentreprenör. http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-golvbranschen/pressreleases/du-ansvarar-foer-underleverantoerens-brottslighet-3013320?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-golvbranschen/pressreleases/du-ansvarar-foer-underleverantoerens-brottslighet-3013320?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease GBR Golvbranschen Klimatvision för Golvbranschen beslutad Wed, 10 Jun 2020 08:20:05 +0200 http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-golvbranschen/pressreleases/klimatvision-foer-golvbranschen-beslutad-3006600?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-golvbranschen/pressreleases/klimatvision-foer-golvbranschen-beslutad-3006600?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease GBR Golvbranschen ​Bättre för miljön att renovera golvet än att byta ut det Wed, 10 Jun 2020 08:00:18 +0200 Varje år installeras 25 miljoner kvadratmeter golv i Sverige. En livscykelanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort tillsammans med golvunderhållsföretaget Bona visar att renovering av trä- och PVC-golv sparar både naturresurser och koldioxid. http://www.mynewsdesk.com/se/ivl_svenska_miljoinstitutet_ab__/pressreleases/baettre-foer-miljoen-att-renovera-golvet-aen-att-byta-ut-det-3006416?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/ivl_svenska_miljoinstitutet_ab__/pressreleases/baettre-foer-miljoen-att-renovera-golvet-aen-att-byta-ut-det-3006416?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease IVL Svenska Miljöinstitutet AB Elisabeth Thorburn från Stockholm invald i Företagarnas riksstyrelse Fri, 29 May 2020 15:45:30 +0200 ​Elisabeth Thorburn från Stockholm (Saltsjö-Boo) valdes in som ny branschförbundsrepresentant i Företagarnas riksstyrelse på kongressen som hölls digitalt under fredagen. http://www.mynewsdesk.com/se/foretagarna/pressreleases/elisabeth-thorburn-fraan-stockholm-invald-i-foeretagarnas-riksstyrelse-3003474?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/foretagarna/pressreleases/elisabeth-thorburn-fraan-stockholm-invald-i-foeretagarnas-riksstyrelse-3003474?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Företagarna Matilda Mielind från Uppsala invald i Företagarnas riksstyrelse Fri, 29 May 2020 15:41:27 +0200 Matilda Mielind från Uppsala valdes in som ny ledamot i Företagarnas riksstyrelse på kongressen som hölls digitalt under fredagen. http://www.mynewsdesk.com/se/foretagarna/pressreleases/matilda-mielind-fraan-uppsala-invald-i-foeretagarnas-riksstyrelse-3003060?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/foretagarna/pressreleases/matilda-mielind-fraan-uppsala-invald-i-foeretagarnas-riksstyrelse-3003060?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Företagarna Drazen Crnoja från Jönköping invald i Företagarnas riksstyrelse Fri, 29 May 2020 15:40:33 +0200 Drazen Crnoja från Jönköping valdes in som ny ledamot i Företagarnas riksstyrelse på kongressen som hölls digitalt under fredagen. http://www.mynewsdesk.com/se/foretagarna/pressreleases/drazen-crnoja-fraan-joenkoeping-invald-i-foeretagarnas-riksstyrelse-3003049?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/foretagarna/pressreleases/drazen-crnoja-fraan-joenkoeping-invald-i-foeretagarnas-riksstyrelse-3003049?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Företagarna Alfred Appelros från Olofström invald i Företagarnas riksstyrelse Fri, 29 May 2020 15:39:38 +0200 Alfred Appelros från Olofström valdes in som ny ledamot i Företagarnas riksstyrelse på kongressen som hölls digitalt under fredagen. http://www.mynewsdesk.com/se/foretagarna/pressreleases/alfred-appelros-fraan-olofstroem-invald-i-foeretagarnas-riksstyrelse-3003036?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/foretagarna/pressreleases/alfred-appelros-fraan-olofstroem-invald-i-foeretagarnas-riksstyrelse-3003036?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Företagarna Fabian Bengtsson omvald till ordförande för Företagarna Fri, 29 May 2020 15:38:35 +0200 Fabian Bengtsson omvald till ordförande för @foretagarna. ​– Sverige ska komma ur coronakrisen med levande och livskraftiga företag som skapar jobb och välfärd. Därför är Företagarna viktigare än någonsin som folkrörelse och röst i den politiska debatten. http://www.mynewsdesk.com/se/foretagarna/pressreleases/fabian-bengtsson-omvald-till-ordfoerande-foer-foeretagarna-3003006?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/foretagarna/pressreleases/fabian-bengtsson-omvald-till-ordfoerande-foer-foeretagarna-3003006?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Företagarna Golvet i siffror 2019 Tue, 26 May 2020 07:50:55 +0200 Totalt såldes 25 miljoner kvadratmeter halvhårda och mjuka golv i Sverige förra året. Det visar Golvbranschens statistik över 2019 års försäljning. Det innebär att antalet sålda kvadratmeter minskade med strax över två procent. GBR-företag beräknas stå för 82 procent av marknaden. Rörelserna inom respektive materialgrupp var relativt små. http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-golvbranschen/pressreleases/golvet-i-siffror-2019-3002043?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-golvbranschen/pressreleases/golvet-i-siffror-2019-3002043?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease GBR Golvbranschen Färre vattenskador med auktoriserade företag Tue, 19 May 2020 07:50:27 +0200 En positiv trend med minskande vattenskador i badrum håller i sig. Sedan 2018 har skadorna minskat med 2 %, till 27 % av alla inrapporterade skador. Det visar Vattenskadeundersökningen 2019. - Det är glädjande att vattenskadorna går ned. Men försäkringsbolagens siffror gäller för hela våtrumsbranschen. Statistiken för GVK-auktoriserade företag är betydligt bättre, säger Johan Aspelin, GVK. http://www.mynewsdesk.com/se/gvk/pressreleases/faerre-vattenskador-med-auktoriserade-foeretag-3000245?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/gvk/pressreleases/faerre-vattenskador-med-auktoriserade-foeretag-3000245?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease GVK Svensk Våtrumskontroll Framsteg för miljöarbetet när digitala byggvarudeklarationer kopplas ihop med branschens ledande databaser Mon, 18 May 2020 08:43:07 +0200 Det branschgemensamma formatet för elektroniska byggvarudeklarationer, eBVD, gör det möjligt för byggmaterialindustrin att deklarera byggprodukters miljöprestanda i ett digitalt format. Nu sker nästa steg i utvecklingen när denna miljödata kopplas till några av byggbranschens ledande databaser för byggmaterialinformation: Finfo, VVS-Info, Golvbranschen GBR och Basta. http://www.mynewsdesk.com/se/ivl_svenska_miljoinstitutet_ab__/pressreleases/framsteg-foer-miljoearbetet-naer-digitala-byggvarudeklarationer-kopplas-ihop-med-branschens-ledande-databaser-3000026?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/ivl_svenska_miljoinstitutet_ab__/pressreleases/framsteg-foer-miljoearbetet-naer-digitala-byggvarudeklarationer-kopplas-ihop-med-branschens-ledande-databaser-3000026?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease IVL Svenska Miljöinstitutet AB Hållbara golv med kretsloppsmärkning Wed, 06 May 2020 10:20:50 +0200 Kretsloppsmärkning ger fastighetsägare full kontroll på materialen som byggs in i golvkonstruktionen. Märkningen, en slags loggbok, innehåller även produktspecifika instruktioner för städ och underhåll. När man vet vilka material som ingår kan man även byta ut produkter som senare kan visa sig innehålla problematiska ämnen. Märkningen är en viktig del i värdekedjan för hållbara golvinstallationer. http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-golvbranschen/pressreleases/haallbara-golv-med-kretsloppsmaerkning-2996694?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-golvbranschen/pressreleases/haallbara-golv-med-kretsloppsmaerkning-2996694?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease GBR Golvbranschen Stickprov ger säkrare badrum Tue, 21 Apr 2020 10:31:48 +0200 Kontroll av utfört jobb är en viktig del i konceptet för de 720 GVK-auktoriserade företagen. 2019 gjordes 1 755 stickprov för att upptäcka eventuella brister i badrumsinstallationer. - Stickproven är en kvalitetssäkring, en del av GVKs grundidé. Det är en trygghet för beställaren och även för företagen själva. Statistiken visar att företagen följer branschreglerna, säger Danne Hägg på Jannes Golv. http://www.mynewsdesk.com/se/gvk/pressreleases/stickprov-ger-saekrare-badrum-2992741?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/gvk/pressreleases/stickprov-ger-saekrare-badrum-2992741?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease GVK Svensk Våtrumskontroll Auktorisation bidrar till bättre arbetsmiljö Thu, 19 Mar 2020 07:50:00 +0100 Materialleverantören Weber, som ingår i koncernen Saint Gobain, är det senaste företaget i raden som klarat kraven i kvalitetsstandarden Auktoriserat Golvföretag. Standarden gör det enklare för offentliga beställare att upphandla golvinstallationer med höga krav på social, miljö- och arbetsmiljömässig hållbarhet. http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-golvbranschen/pressreleases/auktorisation-bidrar-till-baettre-arbetsmiljoe-2983354?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/gbr-golvbranschen/pressreleases/auktorisation-bidrar-till-baettre-arbetsmiljoe-2983354?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease GBR Golvbranschen Branschregler för säkra våtrum uppdateras Thu, 12 Mar 2020 09:45:11 +0100 Den 1 januari 2021 uppdateras branschreglerna Säkra Våtrum. Uppdateringen säkerställer att reglerna är aktuella och speglar den senaste tekniska utvecklingen. Många aktörer är inblandade i processen, där samordning och kunskapsåterföring är nyckelord. - Branschreglerna revideras vart femte år och en ändring kan ha olika orsaker, säger Johan Aspelin, vd GVK. http://www.mynewsdesk.com/se/gvk/pressreleases/branschregler-foer-saekra-vaatrum-uppdateras-2981248?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/gvk/pressreleases/branschregler-foer-saekra-vaatrum-uppdateras-2981248?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease GVK Svensk Våtrumskontroll