Mynewsdesk news release http://www.mynewsdesk.com/ Mynewsdesk news feed directly from the source Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/ http://www.mynewsdesk.com/assets/graphics/logos/logo-small.png 128 23 15 Äntligen blir det lättare att påverka din pension! Läs våra tips! Wed, 31 Mar 2021 16:50:18 +0200 Den 1: a april träder en ny lag ikraft med en maxavgift på 600 kr för dig som vill flytta dina avslutade pensionsförsäkringar, så kallade fribrev. Genom att se över dina fribrev kan du minimera dina avgifter vilket kan innebära flera hundra tusen kr när det är dags för pension. http://www.mynewsdesk.com/se/svenska-fribrevsbolaget-ab/pressreleases/aentligen-blir-det-laettare-att-paaverka-din-pension-laes-vaara-tips-3086803?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/svenska-fribrevsbolaget-ab/pressreleases/aentligen-blir-det-laettare-att-paaverka-din-pension-laes-vaara-tips-3086803?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Svenska Fribrevsbolaget AB KI reviderar upp BNP-tillväxt och spår lägre arbetslöshet än tidigare: "Finns fortsatt en oro" Wed, 31 Mar 2021 09:33:41 +0200 Konjunkturinstitutet (KI) reviderar upp BNP-tillväxten för 2021 med 0,5 procentenheter och arbetslösheten väntas bli betydligt lägre i år och nästa år jämfört med vad som förutsågs i december. Stockholms Handelskammare konstaterar att det ändå finns skäl att oroa sig för långtidsarbetslösheten. http://www.mynewsdesk.com/se/chamber/pressreleases/ki-reviderar-upp-bnp-tillvaext-och-spaar-laegre-arbetsloeshet-aen-tidigare-finns-fortsatt-en-oro-3086773?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/chamber/pressreleases/ki-reviderar-upp-bnp-tillvaext-och-spaar-laegre-arbetsloeshet-aen-tidigare-finns-fortsatt-en-oro-3086773?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Stockholms Handelskammare Säkra förenklar bolagsstrukturen - satsar på effektivisering och tillväxt Wed, 31 Mar 2021 09:00:00 +0200 Säkra förenklar bolagsstrukturen när 60 dotterbolag fusioneras in i Säkra AB och istället blir 20 team. http://www.mynewsdesk.com/se/sakra/pressreleases/saekra-foerenklar-bolagsstrukturen-satsar-paa-effektivisering-och-tillvaext-3086550?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/sakra/pressreleases/saekra-foerenklar-bolagsstrukturen-satsar-paa-effektivisering-och-tillvaext-3086550?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Säkra AB Förbättrat resultat under pandemiåret 2020 Wed, 31 Mar 2021 08:00:00 +0200 Movestic Liv & Pension redovisade under 2020 en fortsatt positiv resultatutveckling och ett ökat kapital under förvaltning. Årets resultat före skatt uppgick till 221,3 MSEK (147,8), varav 61,6 MSEK är hänförliga till likvidation och avveckling av intresse- samt dotterbolag. http://www.mynewsdesk.com/se/movestic/pressreleases/foerbaettrat-resultat-under-pandemiaaret-2020-3086666?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/movestic/pressreleases/foerbaettrat-resultat-under-pandemiaaret-2020-3086666?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Movestic AB Färre sena betalningar under pandemin, men skuldbeloppen ökar Wed, 24 Mar 2021 12:00:00 +0100 Trots att Covid-19 har medfört en ekonomisk kris och ökande arbetslöshet har antalet inkassoärenden minskat under pandemin. Under slutet av 2020 återgick antalet ärenden dock till nivåer nära före pandemin, samtidigt som beloppen för de skulder som skickas in för inkassering har ökat. Det visar en ny rapport baserad på data från Intrum, Sveriges och Europas största kredithanteringsföretag. http://www.mynewsdesk.com/se/intrum-sverige/pressreleases/faerre-sena-betalningar-under-pandemin-men-skuldbeloppen-oekar-3084688?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/intrum-sverige/pressreleases/faerre-sena-betalningar-under-pandemin-men-skuldbeloppen-oekar-3084688?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Intrum AB AIFM Group rekryterar Therese Nyrén till nytt fondprojekt Thu, 18 Mar 2021 11:18:11 +0100 AIFM Group rekryterar finansprofilen Therese Nyrén för att leda starten av ett nytt fondprojekt där hon kommer att starta och förvalta en fond. Fonden är ett första steg i ett större koncept som bland annat syftar till att nå ut till nya målgrupper och skapa ett bredare intresse för fonder och finans. http://www.mynewsdesk.com/se/aifm/pressreleases/aifm-group-rekryterar-therese-nyren-till-nytt-fondprojekt-3083031?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/aifm/pressreleases/aifm-group-rekryterar-therese-nyren-till-nytt-fondprojekt-3083031?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease AIFM Vilja är ISO 27001 certifierade och har uppnått den högsta klassificeringen av informationssäkerhet. Fri, 12 Mar 2021 08:00:00 +0100 Vilja har blivit ISO 27001 certifierade, en globalt erkänd standard för informationssäkerhet som täcker hela spektrumet av människor, processer och teknik. Ett omfattande arbete har utförts internt, vilket har övervakats och godkänts av externa certifieringsorgan. http://www.mynewsdesk.com/se/vilja/pressreleases/vilja-aer-iso-27001-certifierade-och-har-uppnaatt-den-hoegsta-klassificeringen-av-informationssaekerhet-3080932?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/vilja/pressreleases/vilja-aer-iso-27001-certifierade-och-har-uppnaatt-den-hoegsta-klassificeringen-av-informationssaekerhet-3080932?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease LeanDev Nya regler ger möjlighet till högre pension Mon, 08 Mar 2021 15:26:47 +0100 En tjänsteman samlar i snitt på sig åtta fribrev under sitt arbetsliv. En anledning till alla dessa fribrev är att vi idag i större utsträckning byter jobb. Att ha sina pensionspengar utsprida hos olika försäkringsbolag kan leda till dålig överblick, höga avgifter och i slutändan låg pension. Nu sätts en maxgräns på 600 kr för att flytta dina fribrev till ett annat försäkringsbolag. http://www.mynewsdesk.com/se/svenska-fribrevsbolaget-ab/pressreleases/nya-regler-ger-moejlighet-till-hoegre-pension-3078931?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/svenska-fribrevsbolaget-ab/pressreleases/nya-regler-ger-moejlighet-till-hoegre-pension-3078931?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Svenska Fribrevsbolaget AB Tungviktaren Mats Söderberg till Hjerta – fokus på tillväxt och expansion Fri, 05 Mar 2021 11:09:59 +0100 Mats Söderberg blir ny ansvarig för affärsområdet tjänstepension på Hjerta. Med 30 års erfarenhet av försäkringsbranschen och tjänstepension blir han en viktig del av förmedlarorganisationens ökade fokus på expansion och tillväxt. http://www.mynewsdesk.com/se/hjerta/pressreleases/tungviktaren-mats-soederberg-till-hjerta-fokus-paa-tillvaext-och-expansion-3078996?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/hjerta/pressreleases/tungviktaren-mats-soederberg-till-hjerta-fokus-paa-tillvaext-och-expansion-3078996?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Hjerta i Sverige AB Fondly utser bästa Sverigefond 2020! Fri, 05 Mar 2021 07:54:23 +0100 Handelsbanken Sverige Tema bästa Sverigefond 2020! http://www.mynewsdesk.com/se/fondlynews-punkt-se/pressreleases/fondly-utser-baesta-sverigefond-2020-3075299?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/fondlynews-punkt-se/pressreleases/fondly-utser-baesta-sverigefond-2020-3075299?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Fondly AB Sveriges bästa Småbolagsfond 2020! Wed, 03 Mar 2021 07:52:46 +0100 Swedbank Ny Teknik tar hem förstaplatsen 2020! http://www.mynewsdesk.com/se/fondlynews-punkt-se/pressreleases/sveriges-baesta-smaabolagsfond-2020-3075298?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/fondlynews-punkt-se/pressreleases/sveriges-baesta-smaabolagsfond-2020-3075298?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Fondly AB Färsk statistik från UC: Konkurserna i landet fortsätter minska – dock fördubbling av konkurser inom hotell- och restaurangbranschen Mon, 01 Mar 2021 07:45:00 +0100 Färsk statistik från UC visar att konkurserna i landet åter igen minskar. I februari minskar konkurserna med 20 procent jämfört med samma månad i fjol. Den positiva utvecklingen avspeglas även bland stora branscher – med undantag från hotell- och restaurangbranschen. UCs statistik visar att konkurserna inom branschen går mot strömmen och ökar med 48 procent i februari, jämfört med februari i fjol. http://www.mynewsdesk.com/se/uc/pressreleases/faersk-statistik-fraan-uc-konkurserna-i-landet-fortsaetter-minska-dock-foerdubbling-av-konkurser-inom-hotell-och-restaurangbranschen-3077325?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/uc/pressreleases/faersk-statistik-fraan-uc-konkurserna-i-landet-fortsaetter-minska-dock-foerdubbling-av-konkurser-inom-hotell-och-restaurangbranschen-3077325?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease UC AB Sveriges bästa Hedgefond 2020! Fri, 26 Feb 2021 15:54:14 +0100 Alcur - Sveriges bästa hedgefond 2020! http://www.mynewsdesk.com/se/fondlynews-punkt-se/pressreleases/sveriges-baesta-hedgefond-2020-3075297?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/fondlynews-punkt-se/pressreleases/sveriges-baesta-hedgefond-2020-3075297?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Fondly AB Svensk finansiering till Co-operative Bank of Kenya skapar tillväxt i den privata sektorn Thu, 11 Feb 2021 17:46:23 +0100 Swedfund tillhandahåller ett långfristigt efterställt lån på 15 miljoner US dollar till Co-operative Bank of Kenya ("Co-op Bank") för att bygga på bankens utlåning till små och medelstora företag samt projekt inom grön finansiering. Genom att stödja Co-op Bank bidrar Swedfund till jobbskapande och utveckling av den privata sektorn. Nära hälften av alla små och medelstora företag i Kenya är kvinnoä http://www.mynewsdesk.com/se/swedfund/pressreleases/svensk-finansiering-till-co-operative-bank-of-kenya-skapar-tillvaext-i-den-privata-sektorn-3072791?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/swedfund/pressreleases/svensk-finansiering-till-co-operative-bank-of-kenya-skapar-tillvaext-i-den-privata-sektorn-3072791?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Swedfund International AB Niklas Söderström utses till ny vd för fondbolaget Navigera Thu, 11 Feb 2021 07:30:00 +0100 Som ett led i fondbolaget Navigeras fortsatta expansion utses ny vd. Med en gedigen bakgrund inom bank- och finansbranschen tillträder Niklas Söderström vd-posten 1 april. http://www.mynewsdesk.com/se/max-matthiessen/pressreleases/niklas-soederstroem-utses-till-ny-vd-foer-fondbolaget-navigera-3071844?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/max-matthiessen/pressreleases/niklas-soederstroem-utses-till-ny-vd-foer-fondbolaget-navigera-3071844?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Max Matthiessen Unga kvinnor är mest stressade inför sin privatekonomi Wed, 10 Feb 2021 09:00:00 +0100 23 procent av kvinnorna i åldern 18-29 år är stressade över sin privatekonomi visar undersökningen She Report, som Norstat har gjort på uppdrag av Aller media. Rapporten tittar på hur kvinnor upplever och känner inför sin privatekonomi. Självförtroendet inför sin egen privatekonomi och ekonomi i stort ser olika ut beroende på framförallt kön, ålder och utbildningsnivå. http://www.mynewsdesk.com/se/allermedia/pressreleases/unga-kvinnor-aer-mest-stressade-infoer-sin-privatekonomi-3071799?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/allermedia/pressreleases/unga-kvinnor-aer-mest-stressade-infoer-sin-privatekonomi-3071799?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Aller Media AB Starkt resultat och rekordinflöden för SPP under 2020 Wed, 10 Feb 2021 08:00:00 +0100 SPP redovisar ett resultat före skatt om 836 miljoner kronor för året. Inbetalda premier inklusive beståndsöverlåtelser växte samtidigt med 48 procent. http://www.mynewsdesk.com/se/spp-livfoersaekring/pressreleases/starkt-resultat-och-rekordinfloeden-foer-spp-under-2020-3071391?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/spp-livfoersaekring/pressreleases/starkt-resultat-och-rekordinfloeden-foer-spp-under-2020-3071391?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease SPP Livförsäkring 1 av 5 tycker att det är svårt att prata ekonomi med sin partner Wed, 10 Feb 2021 07:30:00 +0100 Ordning och reda i privatekonomin gör det möjligt att fokusera på den som får hjärtat att klappa lite extra i vardagen. Men 1 av 5 svenskar tycker det är svårt att prata ekonomi med sin partner. En lika stor andel anser att deras relation skulle må bättre om man var bättre på att hantera sin ekonomi. Situationen är vanligast bland yngre mellan 18 och 37 år och personer som har barn i hushållet. http://www.mynewsdesk.com/se/intrum-sverige/pressreleases/1-av-5-tycker-att-det-aer-svaart-att-prata-ekonomi-med-sin-partner-3071911?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/intrum-sverige/pressreleases/1-av-5-tycker-att-det-aer-svaart-att-prata-ekonomi-med-sin-partner-3071911?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Intrum AB Max Matthiessen satsar på digital utveckling och rekryterar Anna-Lena Olsson som ny CIO Wed, 20 Jan 2021 07:00:00 +0100 Anna-Lena Olsson blir ny CIO på Max Matthiessen. Hon ska leda företagets fortsatta satsning inom digital utveckling. http://www.mynewsdesk.com/se/max-matthiessen/pressreleases/max-matthiessen-satsar-paa-digital-utveckling-och-rekryterar-anna-lena-olsson-som-ny-cio-3065976?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/max-matthiessen/pressreleases/max-matthiessen-satsar-paa-digital-utveckling-och-rekryterar-anna-lena-olsson-som-ny-cio-3065976?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Max Matthiessen 8 av 10 fonder får grönt ljus i Movestics hållbarhetssammanställning Tue, 19 Jan 2021 08:30:00 +0100 Som en hjälp till sparare och kunder publicerar Movestic, för fjärde året i rad, en sammanställning över hållbarhetsarbetet i de fonder som ingår i Movestics fondutbud. 83 procent av fonderna får betyget grön, en ökning från 69 procent föregående år. Den vanligaste hållbarhetsfrågan att fokusera på är klimatet, men mest ökar fokus på området hälsa och välbefinnande. http://www.mynewsdesk.com/se/movestic/pressreleases/8-av-10-fonder-faar-groent-ljus-i-movestics-haallbarhetssammanstaellning-3065678?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease http://www.mynewsdesk.com/se/movestic/pressreleases/8-av-10-fonder-faar-groent-ljus-i-movestics-haallbarhetssammanstaellning-3065678?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease Movestic AB