Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - mars år 2006

* Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 12 procent i fast valuta och 20 procent i SEK till 1 416 MSEK (1 179). * Rörelseresultatet ökade med 31 procent och uppgick till 329 MSEK (251). * Rörelsemarginalen uppgick till 23,2 procent (21,3). * Resultatet efter skatt var 229 MSEK (175). * Vinsten per aktie uppgick till 7,90 SEK (6,00). För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef, tel 0223-401 10 eller Tomas Eliasson, CFO, tel 0223-401 20. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans