Pressmeddelande -

Seco Tools AB genomför split 5:1 med avstämningsdag den 12 juni 2006

Seco Tools AB genomför nu den av årsstämman den 2 maj 2006 beslutade spliten om 5:1. Avstämningsdag för spliten blir den 12 juni 2006, innebärande att sista dag för handel i Seco Tools-aktien före split blir den 7 juni 2006 och första dag för handel i Seco Tools-aktien efter split blir den 8 juni 2006. Fagersta den 30 maj 2006 SECO TOOLS AB; (publ) För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef, tel 0223-401 10 eller Tomas Eliasson, CFO, tel 0223-401 20. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "Investor Relations" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.

Ämnen

  • Industri, tillverkning