Pressmeddelande -

Rysk miljonorder till östgötaföretaget Sensistor

Linköpingsföretaget Sensistor Technologies har fått sin första order från ett ryskt telekomföretag. Ordern innebär att Sensistor kan lägga till ytterligare en stor marknad på sin världskarta. Ordern är värd 1 miljon SEK och består av 11 kompletta utrustningar för läcksökning på kopparbaserad telekabel. Kopparbaserad telekabel är den mest förekommande telekabeltypen i världen. Med större tekniska möjligheter till allt högre hastigheter för datakommunikation även i kopparkabel, ställer detta betydligt högre krav på kvaliteten på kabeln och då främst med avseende på fukt. Sensistors unika vätgasteknik är därvid den i särklass mest effektiva för läcklokalisering. Beställare är Moscow Urban Telephone Network som är Rysslands största bolag för fast telefoni. – Affären är strategiskt viktig eftersom vi i och med den gör en inbrytning på den ryska marknaden, säger Mikael Ekström, marknadschef på Sensistor och tillägger att vetskapen om Sensistors namnkunniga kunder, som inbegriper ex British Telecom, säkert hjälpt till för att få ordern. - Vi ser ordern som ett första steg in på den ryska marknaden för våra vätgasbaserade instrument för kvalificerad läcksökning och kan konstatera att vi nu sålt till fler än 25 länder, men fler länder står på tur, tillägger Claes Nylander, vd på Sensistor. För mer information kontakta: Claes Nylander, tekn dr och VD Sensistor Technologies, tel 013-35 59 00 Mikael Ekström, Marknadschef, Sensistor Technologies, tel 013-35 59 20 alt 0703-91 59 20 Om Sensistor Sensistor Technologies utvecklar och säljer vätgasbaserade system för läcksökning och industriell täthetsprovning samt utrustning för analys och mätning av vätgas, där gasen används som energikälla t ex i bränsleceller. Sensistors teknologi är helt unik och kunderna återfinns över hela världen. Exempel på användare av Sensistors produkter är ABB, General Motors, BMW, British Telecom, Electrolux, Hong Kong Telephone Co, Porsche, Ballard, Verizon och Telia. Sensistor har ca 30 anställda, varav 20 i Linköping och omsätter drygt 40 Mkr per år med god lönsamhet. Företaget bildades 1981 som ett avknoppningsföretag till Linköpings Tekniska Högskola och har sitt säte i Linköping, Sverige med helägda dotterbolag i Frankfurt och Boston. Läs mer på www.sensistor.com

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag