Pressmeddelande -

Sensys skriver samarbetsavtal med Schunk Group.

Banverk världen över har i decennier försökt finna metoder för att förebygga kostsamma neddragningar av strömledningar. Sensys Traffic och Schunk Group med huvudsäte i Tyskland, www.schunk-group.com, har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal där Schunk tar över marknadsföring och försäljning av den av Sensys utvecklade utrustningen för detektering av trasiga strömavtagare (pantographer). Sensys har i samarbete med det Svenska banverket utvecklat en unik teknik baserad på Sensys målföljande radarteknik kombinerat med avancerade bildbehandlingsprogram. Tekniken används för att detektera slitna och trasiga strömavtagare på lok i drift. Den skadade pantographen kan förorsaka neddragning av strömledningen som förser loken med ström. Ett strömavbrott innebär ovillkorligen avstängning av bansträckan vilket medför mycket stora kostnader för förseningar och i förekommande fall evakuering av tågresenärer. Tekniken ger dessutom banverken relativt tågoperatören bevismaterial vilket kommer att medföra stora besparingar för banverk då det gäller att kartlägga betalningsansvar för neddragning av strömledning. Schunk Group är ett tyskt teknikföretag som är världsledande tillverkare av pantographer med egna fabriker för tillverkning av strömavtagare i Österrike, Sverige, USA, Indien och Australien. Schunk har 60 dotterbolag i 22 länder med mer än 7000 anställda och omsatte 683M Euro 2005. Schunks beslut att marknadsföra Sensys detekteringsutrustning har föregåtts av ett års utvärdering där Schunks dotterbolag i olika världsdelar har deltagit. För mer information: Anders Norling, VD. Mobil: 070-634 29 81. E-post: anders.norling@sensystraffic.se www.sensystraffic.se

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag