Gå direkt till innehåll
Svensk FöretagsFörmedlings ordförande och transaktionsrådgivare, Claes Hovstadius, summerar året som gått och gör en kort utblick mot 2022
Svensk FöretagsFörmedlings ordförande och transaktionsrådgivare, Claes Hovstadius, summerar året som gått och gör en kort utblick mot 2022

Pressmeddelande -

Ett år med fortsatt intensitet kring företagsförvärv


2021 har varit ett intensivt och minst sagt annorlunda år för alla. Svensk FöretagsFörmedlings ordförande och transaktionsrådgivare, Claes Hovstadius, summerar året som gått och gör en kort utblick mot 2022. Totalt sett har SFF under 2021 slagit nya rekord i transaktioner där man ökat omsättningen med >25% som ett resultat av fler och större transaktioner.


Ett år med fortsatt intensitet kring företagsförvärv

Trenden pekar mot att, såväl generationsskiften som entreprenörer, i ett tidigare skede vill växla av sitt ägande av olika anledningar, till exempel trygga sin familjesituation, eller att med hjälp av externa krafter få företaget att växa snabbare. Trenden pekar också mot en större vilja att både investera och återinvestera i det förvärvade företaget. Noterbart är fler nordiska köpare och nybildade bolagskonstellationer (med mer eller mindre kapital) som har för avsikt att bygga bolagsstrukturer inom olika affärssegment.

Claes Hovstadius menar att, trots höga värderingar på bolag, finns en tydlig trend att företagsförvärv och skapande av bolagskonstellationer blir mer intressanta och som ett tydligt alternativ till traditionella avkastningsmöjligheter.

- Företagsförvärv och bolagskonstellationer har kommit att bli mer intressant i syfte att bygga en portfölj av bolag. Vi ser också att det finns en tydligare kompetens på marknaden kring hur de här bolagen ska integreras, struktureras och organiseras för att få bolagen att lyfta ytterligare. Som entreprenör och transaktionsrådgivare på Svensk FöretagsFörmedling kan vi lättare sätta oss in i de vardagliga utmaningarna man som företagare har, säger Claes.


  Alla vill göra bra affärer

  Året som gått har inneburit många lyckade affärer och framtiden ser fortsatt lovande ut med god visibilitet under året. Förutom flera starka samarbeten på köparsidan (genom flertalet lyckade förvärva), arbetar organisationen fortsatt brett inom flertalet branscher där man nu också växlar upp med affärer inom bland annat IT och mjukvara men även inom nischade installation- och produktbolag inom högaktuella branscher så som säkerhet, energi, VVS, el och ventilation mm.

  - Vi ser att fler bolag kontaktar oss för att säkerställa rätt exponering mot rätt köpare för att få rätt värderingar, hamna i rätt sammanhang och trygga bolagets framtida utveckling, säger Claes.

  Medvetenheten hos ägare till säljande bolag är större än det varit tidigare där säljarna är mer pålästa, något som Claes ställer sig mycket positivt till.

  - Alla vill göra bra affärer och vi vill säkerställa att det fortsatt blir så. Att säljarna är pålästa eller har en ambition att skapa sig kunskap kring en företagsförsäljning är odelat positivt. Då kan de processkritiska frågorna diskuteras tidigt och samtidigt reducera osäkerheten för den som ska lämna över sitt bolag. Vi strävar efter att hitta den övergripande bästa lösningen för våra uppdragsgivare, både kommersiellt men självklart även operationellt, konstaterar Claes.


  SFF växer och söker ständigt nya kompetenta medarbetare

  Svensk FöretagsFörmedling arbetar kontinuerligt med sitt utvecklings- och kvalitetsarbete för att kunna möta kundernas krav ännu bättre. Bland annat har man gjort stora satsningar på att fullt ut digitalisera alla affärsprocesser. Organisationen utvecklas kontinuerligt med hjälp av flera strategiska samarbeten, både på köpar- och leverantörssidan. Ambitionen är att växa på den svenska marknaden, oberoende av sektorer samt för att komplettera kärnverksamheten som i grunden bygger på försäljningsuppdrag av bolag och kommersiella fastigheter.

  - En viktig parameter för oss är att fokusera på att skapa mervärden för våra medarbetare genom att stärka teamkultur, utbilda oss inom nya områden/trender och utbyta erfarenheter med varandra från olika typer av affärer. Vi är stolta över våra medarbetare som besitter en bred kompetens och för oss är det viktigt att fortsätta vara nyfikna och lyhörda kring bolagsaffärernas utveckling. Vi ser kontinuerligt över hur vi arbetar och hur vi kan bli bättre med hjälp av intryck av köpare och säljare, utbildningar mm, säger Claes

  Organisationen, med över 40 års samlad erfarenhet av försäljning och köp av företag, är fast besluten att fortsätta förädla varumärket genom att också stärka upp med rätt kompetenser. Parallellt med utvecklingsarbetet pågår en rekryteringssatsning som, enligt Claes, hittills har fallit väl ut. Han menar att det stärkt teamet och skapat fina möjligheter för stabil och hållbar tillväxt. För honom, liksom organisationen, är det viktigt att nyrekrytering alltid sker genom kvalitet, långsiktighet och kompetens.

  - De nyrekryteringar vi gjort i exempelvis Sundsvall/Gävle har goda möjligheter att falla väl ut. Vi är öppna för fler entreprenörer till organisationen som har en stark affärsmässig grund, men som också kan komma med andra perspektiv och infallsvinklar. Vi har under 2022 för avsikt att, trots utmaningar med att hitta rätt kompetens, fortsätta driva rekryteringar i hela Sverige. Avslutningsvis ser vi väldigt mycket fram emot 2022 där vi hoppas kunna erbjuda våra kunder ett ännu starkare SFF, avslutar Claes.

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Taggar


   Svensk FöretagsFörmedling är sedan 1979 en entreprenörsledd oberoende transaktionsrådgivare inom försäljning och förvärv av företag och kommersiella fastigheter. Vårt team har genomfört över 4 300 framgångsrika transaktioner där vi varit rådgivare till privatägda företag, börsbolag och investerare. Vi finns lokalt representerade på 30 kontor i hela Sverige och våra uppdrag har en omsättning på minst 10 MSEK.

   Våra transaktionsrådgivare är alla hängivna entreprenörer som samarbetar med ägare av bolag som har för avsikt att sälja sitt företag. Det kan handla om generationsskiften eller att ta nästa steg i verksamhetens utveckling.

   Svensk FöretagsFörmedling finns lokalt representerade i hela Sverige. Det gör att vi jobbar nära våra uppdragsgivare och samtidigt drar nytta av vårt rikstäckande nätverk.

   Presskontakt

   Henrik Läckberg

   Henrik Läckberg

   Presskontakt Kommunikationsansvarig 0705-697884
   Anna Löwek

   Anna Löwek

   Presskontakt Kommunikationsansvarig 073-674 81 83

   Relaterat material

   RÄTT KÖPARE, RÄTT SÄLJARE OCH RÄTT PRIS SEDAN 1979

   SVENSK FÖRETAGSFÖRMEDLING ÄR EN OBEROENDE PROJEKTLEDARE INOM TRANSAKTIONER MED FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING OCH FÖRVÄRV AV ONOTERADE FÖRETAG OCH KOMMERSIELLA FASTIGHETER.

   SFF Svensk Företagsförmedling AB