Rixzz9ko1go5kum3rcr3

En ny generation scannrar kan knappast få en säkrare start!

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 17:39 CEST

Med den nya säkerhetslaserscannern MicroScan3 inleder SICK en ny era av tekniskt avancerade scannrar. MicroScan3 representerar en ny generation säkerhetsprodukter som förenar hög säkerhet med ökad produktivitet. Den nya scannern skyddar runt det riskfyllda området och fungerar som både hand- och tillträdesskydd.

P9sig7frzxjjvyehirjr

Superintelligent sensor läser av förpackningar med glans

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 15:16 CEST

​SICK lanserar en helt ny givare med banbrytande egenskaper. Den går under namnet Glare och är en lättanvänd sensor som används till att kontrollera och särskilja blankheten hos olika ytor. Glare detekterar och urskiljer glansnivåer på alla plana ytor.

Y1wdtvdsgl0zf96xwymb

Reliably on the right course – SICK at Nor-Shipping 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 16:40 CEST

At Nor-Shipping 2017, SICK will be presenting the MARSIC ship emissions measuring device, which reliably captures the measured values in maritime emission control areas. The company's appearance at the trade fair will also focus on the topic of remote service, which is vital particularly when it comes to data-based analysis and process measuring technology within the context of Industry 4.0.

Hflbwrlxxcl7an7yund1

SICK remains on the path to success

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 13:37 CEST

Record figures achieved in core business and consistent growth of innovation leadership in the field of sensor intelligence.

Sp3tqmdyczzwnke7nz65

SICK AB utsett till en av Sveriges bästa arbetsplatser - för fjärde året i rad!

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 10:12 CEST

​Inte utan ett visst mått av stolthet kan vi nu meddela att vårt företag för fjärde året i rad uppmärksammas som ”en av Sveriges Bästa Arbetsplatser”. Hög kompetens hos engagerade medarbetare är ett av skälen till vår framgång. Ett annat är att företaget kan erbjuda marknadens bredaste sortiment av fotoceller och givare för smarta lösningar inom industriautomation.

Zy3l7yndhn47lig9ypjx

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 11:38 CEST

At ​Hanover fair 2017 SICK will present the next step toward Industry 4.0. During a tour at the SICK-booth with ​Dr. Robert Bauer (Chairman of the Executive Board) and Bernhard Müller (Management Board Industry 4.0) you can experience Industry 4.0 at first hand.

Fz6gmu83e6fstakmf27e

Möt SICK på Scanautomatic 2016 i Göteborg 4-6 oktober

Nyheter   •   Sep 12, 2016 09:20 CEST

Välkommen till Nordens största mötesplats för framtidens automation, Scanautomatic 2016. Upplev de allra hetaste nyheterna inom fabriks-, logistik- och processautomation. Representanter från SICK delar med sig av sina kunskaper om den senaste tekniken. Du hittar oss i monter B03:02.

Xz1foxtsb3ufrremwgnc

Helt transparent produktion - RFID för pålitlig produktspårbarhet

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2016 10:03 CEST

SICK visar upp helt transparent produktion baserad på den nya RFID-läsaren/-skrivaren RFU65x. Produkten upptäcker transpondrar på långt avstånd och dokumenterar samtidigt i vilken riktning föremålen rör sig. Den därmed förknippade användardatan kan skickas direkt till ett ERP- eller MES-system. Detta leder till kortare genomloppstider och ökar effektiviteten i produktionen.

Media no image

SICK fortsätter att växa

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 13:10 CEST

Sensortillverkaren firar sitt 70-årsjubileum med löftesrika siffror för verksamheten

Waldkirch, Tyskland, den 20 april 2016 – Framgångssagan fortsätter för SICK-koncernen, vars verksamhet nu är inne på 70:e året. Bolaget som grundades 1946 av Dr. Erwin Sick var från början en enmansverksamhet. Under de sjuttio år som gått har bolaget vuxit stadigt och utvecklats till en av världens tekniska ledare och en marknadsledare inom sensorer för industriellt bruk. Under räkenskapsåret 2015 hade SICK-koncernen 7 417 anställda och en rapporterad omsättning på 1 267,6 miljoner euro. Rörelseresultatet (EBIT) var 129,1 miljoner euro.

Grundarens pionjäranda lever fortfarande kvar inom SICK-koncernen. Under det senaste räkenskapsåret har denna anda varit en avgörande faktor för bolagets förmåga att fortsätta sätta standarden inom sensorteknik genom att leverera innovativa lösningar. Denna trend avspeglas i omsättningen, som ökade med 15,3 procent till 1 267,6 miljoner euro, och orderingången, som ökade med 13,2 procent till 1 270,5 miljoner euro. Efter en relativt försiktig start tog både försäljningen och orderingången fart under årets gång.

– Liksom under föregående år hade SICK tillväxt i alla världens regioner under 2015, men vi noterar särskilt försäljningsökningen i Nord- och Sydamerika och i Asien/Stillahavsregionen, där vi rapporterade en ökning på över 20 procent, förklarar Markus Vatter, CFO, vid publiceringen av balanstalen.

Efterfrågan är hög i båda regionerna, särskilt från kunder inom logistik och processautomatisering. Försäljningstillväxten påverkades även positivt av valutaeffekter:

– Totalt sett kunde nästan sex procent av all tillväxt hänföras till devalveringen av euron, särskilt gentemot den amerikanska dollarn och kinesiska renminbin, fortsätter Vatter.

Försäljningstillväxten resulterar i oöverträffad lönsamhet

Den starka försäljningstillväxten speglas i rörelseresultatet (EBIT). EBIT låg på 129.1 miljoner, vilket var en ökning med 25,1 procent: dess tillväxt var alltså starkare än den rapporterade omsättningstillväxten. Även om valutaeffekterna hade märkbar effekt även här förelåg en tydlig förbättring av materialanvändningen i produktionen. EBIT-marginalen som procent av försäljningen var därmed tvåsiffrig, och låg på 10,2 procent (föregående år: 9,4 procent). Efter avdrag för skatter låg koncernens nettovinst för året på 90,8 miljoner euro – delvis tack vare räntornas gynnsamma utveckling. Detta utgör en ökning med 30,1 procent jämfört med 2014. Nettovinsten räknat på omsättningen ökade till 7,2 procent (föregående år: 6,3 procent).

En ökning av antalet medarbetare världen över

Det finns en oskiljaktig koppling mellan utvecklingen av innovativa sensorlösningar och investeringar i medarbetarkompetens. Under räkenskapsåret ökade SICK därför den globala arbetsstyrkan till 7 417 personer (en ökning med 6,6 procent sedan 2014). Nästan 60 procent av de anställda arbetar i Tyskland, där antalet medarbetare har ökat med 5,8 procent. Tillväxten i antalet anställda i andra länder låg något högre, på 7,8 procent. Även kostnaderna för grundläggande och avancerad utbildning ökade enormt. Denna siffra låg på 3,9 miljoner euro, vilket är en ökning med 16.3 procent jämfört med föregående år. Under jubileumsåret kommer medarbetarna dessutom att få del av företagets 70-åriga framgångssaga på ett mycket speciellt sätt. En särskild bonus baserad på anställningstid kommer att betalas ut under 2016.

Ytterligare expansion av forsking- och utveckling

SICKs starka innovationsförmåga bevisas genom bolagets intensiva R&D-aktiviteter som reflekteras i en ytterligare ökning av FoU-kostnaderna – under det senaste räkenskapsåret lades 129,0 miljoner euro på FoU. Detta är en ökning med 11,0 procent jämfört med föregående år. Andelen FoU-kostnader i procent av omsättningen motsvarar således 10.2 procent av omsättningen (föregående år: 10,6 procent). Under räkenskapsåret 2015 arbetade i genomsnitt 864 medarbetare (5,8 procent fler än under föregående år) med nya teknologier och produkter. Utvecklingsförmågan utökades, särskilt på platser utomlands där FoU bedrivs.

En måttlig prognos för det nuvarande räkenskapsåret

Trenden under första kvartalet 2016 liknar den som sågs under förra räkenskapsåret: omsättningen och orderingången är bättre än föregående år, men den är fortsatt blygsam.

– Trots de tuffa ekonomiska förhållandena är vi övertygade om att vi kan uppnå omsättnings- och resultattillväxt under 2016, även om tillväxttakten inte blir lika imponerande som under 2015. Efter att vi ändrade vårt varumärkespåstående till ”sensor Intelligence” under 2004 har vi varit orubbliga i vårt åtagande att göra våra produkter, system och tjänster färdiga för den uppkopplade världen i Industri 4.0. Vi är därmed i en idealisk position för att möta framtiden utmaningar, säger styrelseordförande Dr. Robert Bauer, som är försiktigt optimistisk vad gäller det nuvarande årets omsättning och resultat.

Översikt över pressreleasens viktigaste siffror:

SICK-koncernen (IFRS) 2014 2015 Förändring i %
Orderingång (i miljoner euro) 1 122,8 1 270,5 +13,2
Omsättning (i miljoner euro) 1 099,8 1 267,6 +15,3
EBIT (i miljoner euro) 103,2 129,1 +25,1
Nettovinst (i miljoner euro) 69,8 90,8 +30,1
FoU-kostnader (i miljoner euro) 116,2 129,0 +11,0
Anställda vid årsslutet 6 957 7 417 +6,6

SICK är en av världens ledande tillverkare av sensorer och sensorlösningar för industriellt bruk. Bolaget, som grundades 1946 av Dr.-Ing. h. c. Erwin Sick och har sitt huvudkontor i Waldkirch, Tyskland, är ett ledande bolag på den tekniska marknaden. Med över 50 dotterbolag och ägarintressen samt ett antal agenturer har SICK global närvaro. Under räkenskapsåret 2015 hade SICK över 7 400 anställda globalt och en koncernomsättning på närmare 1,3 miljarder euro. Ytterligare information om SICK finns att tillgå på internet på http://www.sick.se eller genom att ringa +46 10-110 10 00.

Kort om SICK:
SICK är en av världens ledande leverantörer av sensorbaserade lösningar för industrin. För industriautomation och logistik har företaget marknadens bredaste sortiment av fotoceller och givare, smarta helhetslösningar för en säker industrimiljö och för automatisk identifiering. Inom processautomation erbjuder företaget lösningar för miljömätning, analys och processapplikationer.

Koncernen SICK, med huvudkontor i Tyskland, har en global närvaro med nästan 50 dotterbolag samt ett stort antal generalagenter. Det svenska dotterbolaget, SICK AB, har huvudkontor i Vårby, Stockholm.

Framgångssagan fortsätter för SICK-koncernen, vars verksamhet nu är inne på 70:e året. Bolaget som grundades 1946 av Dr. Erwin Sick var från början en enmansverksamhet. Under de sjuttio år som gått har bolaget vuxit stadigt och utvecklats till en av världens tekniska ledare och en marknadsledare inom sensorer för industriellt bruk.

Läs vidare »
Em0xhjank4yolkzuhk40

SICK AB utsett till en av Sveriges bästa arbetsplatser - för tredje året i rad!

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2016 15:05 CEST

Vi på SICK AB arbetar medvetet med att skapa en riktigt bra arbetsplats där alla kan trivas och utvecklas. Ett sätt vi mäter detta på är att genomföra medarbetarundersökningar, och resultatet från vår senaste undersökning blev fantastiskt. Vi placerade oss högt upp på listan över en av Sveriges bästa arbetsplatser – för tredje året i rad!

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadschef
  • goran.roxstrom@sick.se
  • 010-110 10 21

Om SICK AB

SICK - Sensor Intelligence

SICK är en av världens ledande leverantörer av sensorbaserade lösningar. För industriautomation och logistik har företaget marknadens bredaste sortiment av fotoceller och givare, smarta helhetslösningar för en säker industrimiljö och skräddarsydda system för automatisk identifiering. Inom processautomation erbjuder företaget lösningar för miljömätning, analys och processapplikationer.

Koncernen SICK grundades 1946 i Tyskland av Dr Erwin Sick. Idag har SICK en global närvaro med nästan 50 dotterbolag samt ett stort antal generalagenter. SICK har för närvarande cirka 6500 anställda världen över, och omsatte 2013 1,009.5 miljoner Euro.

I Sverige startade SICK AB sin verksamhet 1993 och företagets huvudkontor ligger i Vårby, Stockholm.

Adress

Länkar