Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Aktörssamverkan - Vad händer när biståndet tar slut?

Vid årsskiftet fasar Sida ut samarbetet med sju biståndsländer – Botswana, Indien, Indonesien, Kina, Namibia, Sydafrika och Vietnam. Den 17 december hålls ett avslutande seminarium på Sida om resultat och lärdomar från det långa samarbetet.

De senaste fyra åren har det svenska biståndet till länderna bedrivits genom aktörssamverkan. Det
betyder att partners - som kan vara företag, stiftelser, myndigheter, kommuner,landsting, lärosäten eller olika föreningar i Sverige och i ett samarbetsland - ska hitta ett intressant samarbete som präglas av delat ansvar och gemensamt ägarskap.

Den största andelen projekt har handlat om miljöfrågor, men också om frågor som demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, marknadsutveckling, forskning, hållbar samhällsbyggnad, hälsa, utbildning, jord- och skogsbruk och konflikt, samt fred och säkerhet.

Konferensen gästas av flera intressanta personer från Botswana, Indien, Indonesien, Sydafrika och Vietnam vad gäller bland annat miljö- och klimatsamarbete, hälsa, jämställdhetsarbete och demokrati. Dessutom kommer ambassadörer från flera länder och svensk personal vid ambassaderna i flera samarbetsländer.

Biståndsminister Hillevi Engström och Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka kommer också att delta i konferensen.

Länk till programmet:

http://www.sida.se/Svenska/Kontakta-oss/Konferenser/Development-talks/17-dec-Cooperation-Drivers/

När: Tisdagen den 17 december

Tid: 08.30-15.30

Var: Oasen, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm.

Anmälan: Sidas presstjänst, press@sida.se eller tel. 08-698 55 55.

Välkomna!


Ämnen

 • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

 • jämställdhet
 • avfallshantering
 • vatten
 • utvecklingssamarbete
 • sida
 • rättigheter
 • mänskliga rättigheter
 • fattigdom
 • bistånd
 • carin jämtin

 Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066