Skip to main content

Framgångsrika tester i Sverige banar vägen för gränsöverskridande tågtrafik

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2016 09:50 CET

Ett Vectronlok från Siemens under testerna på Västkustbanan i november

Siemens har under två veckor i november genomfört framgångsrika körtester med den EU-gemensamma standarden för signalsystem, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Testresultaten innebär att en viktig milstolpe gällande valideringen av ERTMS i Skandinavien har uppnåtts. De positiva testresultaten är även ett steg mot att göra den miljövänliga järnvägen till ett än mer konkurrenskraftigt alternativ för gränsöverskridande person- och godstransporter mellan Sverige och Danmark.

Körtesterna genomfördes på Västkustbanan där ett Vectronlok från Siemens framfördes i hastigheter på upp emot 200 kilometer i timmen över en signal-markinstallation motsvarande den som kommer att finnas på Öresundsbron. Ombord under testerna fanns representanter från bl.a. Trafikverket, Banedanmark och Siemens. Ansvarig operatör under testerna var Hector Rail.

Vectronloket som har använts i testerna är utrustat med tågskyddsystemet Trainguard® 200 (UNISIG BL3) från Siemens. Även en svensk och Siemens egna danska STM-modul har varit installerade och fullt integrerade med Trainguard® 200. En STM tolkar information från de befintliga signalinstallationer som finns längs med spåren, vilket möjliggör att tåg utrustade med moderna ERTMS-system även kan framföras på den befintliga infrastrukturen.

Att på detta sätt visa ett ombordsystems kompatibilitet med både det svenska marksystemet ATC2 och det danska ATC (kallat ZUB 123) är ett viktigt steg i det pågående arbetet med att införa ERTMS i Sverige och Skandinavien.

– Vi på Siemens är mycket nöjda med samarbetet med Trafikverket under de här testerna. Att följa det svenska arbetet med ERTMS är mycket lärorikt för oss. Vi har arbetat målmedvetet under de senaste åren med att få vårt tågskyddssystem Trainguard® 200 anpassat och godkänt för den Skandinaviska marknaden. Att nu i praktiken kunna visa ombordsystemets kompatibilitet med både det svenska och det danska nationella marksystemet visar att vårt arbete har varit framgångsrikt, säger Anders Danström, ansvarig för ERTMS på Siemens AB.

Trafikverket ansvarar för införandet av ERTMS i Sverige och utvecklar tekniken och regelverket i nära samarbete med branschens olika aktörer. Ett gemensamt europeiskt regelverk, vilket ERTMS-standarden manifesterar, är eftersträvansvärt då det kommer att förstärka den miljövänliga järnvägens framtida konkurrenskraft gentemot väg-, båt- och luftburna transporter. Detta gäller för såväl person som godstransporter.

För frågor kring ERTMS-testet, Vectronlok och Trainguard:
Anders Danström, ansvarig för ERTMS på Siemens AB
Tfn: 08 – 728 12 09; e-post: anders.danstroem@siemens.com

För pressrelaterade frågor:
Lisa Frykman, pressansvarig på Siemens
Tfn: 08 - 728 14 42; e-post: lisa.frykman@siemens.com

Om Siemens
Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. Under verksamhetsåret 2015 omsatte bolaget omkring 76 miljarder euro och hade 348 000 anställda i över 200 länder. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Det senaste affärsåret (2015) var omsättningen för Siemens i Sverige ca 19 miljarder kronor. Läs mer på Siemens.se.

Bifogade filer

PDF-dokument