Pressmeddelande -

Sänkta avgifter och höjt tak i Sifs inkomstförsäkring

2006-05-02 Fr.o.m. 1 juli 2006 sänks avgifterna i Sifs inkomstförsäkring. Premierna sänks för 215 000 medlemmar i alla inkomstnivåer samtidigt som taket i inkomstförsäkringen höjs till 80 000 kr/mån. Inkomstförsäkringen faller ut vid arbetslöshet och omfattar alla Sifs medlemmar som tjänar över a-kassans inkomsttak, 20 075 kr/mån, och med nya reglerna upp till 80 000 kr/mån. Den som t ex tjänar 30 000 kr/mån får ca 35 procent lägre avgift fr.o.m. 1 juli 2006. - Arbetslösheten i försäkringen har varit något lägre än vi från början räknade med, det gör att vi kan sänka avgiften samt utöka försäkringens omfattning, säger Niklas Hjert, VD på Sif Medlemsförsäkring AB. Inkomstförsäkringen är obligatorisk för medlemmar som tjänar mellan 20 075 kr/mån och – fr.o.m. 1 juli 2006 - upp till 36 000 kr/mån. På inkomster över 36 000 kr/mån finns, med de nya reglerna, möjlighet att teckna en frivillig försäkring upp till 80 000 kr/mån mot det tidigare taket på 60 000 kr/mån. Med en månadslön på 22 500 kr/mån är premien numera 15 kr/mån mot tidigare 29 kr kr/mån och för en månadslön på 32 500 kr/mån är premien numera 35 kr/mån mot tidigare 56 kr/mån. Den 1 juli 2006 höjs även den övre åldersgränsen i försäkringen till att omfatta alla upp till 64 år mot tidigare 62 år. Sifs inkomstförsäkring lanserades hösten 2001 och de första utbetalningarna till medlemmarna började 1 januari 2003. Sif har totalt ca 355 000 medlemmar varav ca 215 000 omfattas av inkomstförsäkringen. Läs mer om Sifs inkomstförsäkring på www.sif.se. Klicka på ”Bli medlem” och ”Inkomstförsäkring”.

Ämnen

  • Politik