Skip to main content

Cornilla von Plomgren

Verksamhetschef - Ansvarig Sightsavers Sverige

Presskontakt Kontaktperson

Sightsavers är en internationell organisation som tillsammans med samarbetspartner i utvecklingsländer arbetar för att utrota alla former av blindhet som går att förhindra och för att främja lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Visionen är en värld där ingen blir blind på grund av sjukdomar som går att förebygga eller bota och där personer med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor. De tematiska arbetsområdena är ögonhälsa, utbildning, social inkludering och glömda tropiska sjukdomar. Sedan 2017 är Sightsavers även en certifierad oberoende forskningsorganisation. Arbete bedrivs i drygt 30 länder.