Skip to main content

World Sight Day är startskottet för den digitala kampanjen #punktslutfortrakom.

Nyhet   •   Okt 11, 2018 08:00 CEST

Kampanjen kommer att synas i sociala medier under #punktslutfortrakom och på www.sightsavers.se/punktslut

Folkrörelse i Sverige mot trakom
Den 11 oktober är det World Sight Day. Det är dagen då syn uppmärksammas runt om i världen på flera sätt.

I Sverige lanserar Sightsavers kampanjen #punktslutfortrakom.

”Vi vill tillsammans med företag och organisationer öka kunskapen om trakom och engagera svenska folket i att sätta stopp för sjukdomen. Kan vi förhindra att en del av de 157 miljoner människor som befinner sig i riskzonen för att få sjukdomen inte får den så är det bra”, säger Cornilla von Plomgren, Verksamhetschef på Sightsavers i Norden.

Kampanjen kommer att synas i sociala medier under #punktslutfortrakom.

”På olika sätt kommer vi att belysa hur sjukdomen drabbar människor och hur den kan förhindras. Sedan kan man dessutom på ett enkelt sätt visa att man stöttat vår kamp mot trakom. Vi kallar det ”Punkt.Slut.”, och kampanjens symbol är just en stor punkt”, lyfter Cornilla fram.

De företag och verksamheter som lyfter fram kampanjen i sina digitala kanaler på World Sight Day är Essilor, D&Company, DoubleGroup, Bausch+Lomb, Memira, Synsam, Effektiv Altruism, Nema Problema Foundation, TargetAid, SynchLaw, Coast Communications, Oliver Hofman AB.

Byrå som utvecklat kampanjmaterialet probono är BizkitHavas.

Media partner är News55.

Trakom är smittan som främst drabbar kvinnor och barn
Trakom är en infektion i bindhinnan som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis och som enkelt kan behandlas. Trots detta är det den vanligaste smittsamma orsaken till blindhet i världen. När infektionen blossar upp upprepade gånger orsakas ärrbildning och ögonlocken vänder sig inåt. Sakta börjar ögonfransarna att skrapa mot ögat tills man blir blind.

Sjukdomen frodas i områden där det råder brist på vatten och god sanitet. Den sprids av flugor och via beröring av händer, kläder och sängkläder, vilket gör att kvinnor och barn är dem som drabbas allra mest. För kvinnor som bor i samhällen med traditionella könsroller leder trakom till ytterligare förlust av självständighet och gör det väldigt svårt för dem att ta hand om barn och andra familjemedlemmar.

Att förhindra och bota trakom är enkelt
Sightsavers arbetar tillsammans med partnerorganisationer för att eliminera sjukdomen inom 4-5 år. Idag bedrivs ett systematiskt arbete i flera länder, bl a i Nigeria, Etiopien och Yemen, och där används den framgångsrika strategin, S.A.F.E., som Världshälsoorganisationen (WHO) utvecklat och godkänt.

I fall där sjukdomen gått så långt att ögonfransarna vänt sig inåt mot hornhinnan sker en operation som tar cirka 15-20 minuter och kan göras av utbildad personal under enkla förhållanden. I andra fall där infektionen nyligen brutit ut går det att behandla effektivt med antibiotika. Sightsavers ser till att hela samhällen får tillgång till Zithromax® tabletter, donerade av Pfizer, för att både behandla och förebygga trakom. I övrigt är det preventiva arbetet viktigt. Det handlar om personlig hygien och förbättrade sanitära förhållanden. Tillgång till rent vatten är också oerhört viktigt för att hindra sjukdomen från att spridas.

Trakom och smärta
Trakom är en ögonsjukdom som funnits i flera tusen år. Den har plågat miljontals människor och än idag är det oerhört många barn och vuxna som lider av sjukdomen.

”Blunda och tänk dig att det svider och gör fruktansvärt ont varje gång du blinkar och det gör du cirka 28 000 gånger per dygn. Så känns det att ha trakom”, säger Cornilla von Plomgren som är verksamhetschef på Sightsavers i Norden.

Smärtan kommer av att dina ögonlock vänder sig inåt och ögonfransarna skrapar mot hornhinnan. Många försöker komma undan smärtan genom att dra ut ögonfransarna med hjälp av en pincett. Lindringen blir dock kortvarig eftersom de snart växer ut igen.

Fakta om trakom
-157 miljoner människor befinner sig i riskzonen att få sjukdomen
-Är ett folkhälsoproblem i 43 länder
-3,2 miljoner människor är behov av ögonoperation
-1,9 miljoner människor har blivit blinda pga av trakom
-2018 kunde WHO bekräfta att trakom inte längre var ett folkhälsoproblem i Ghana, att man uppnått eliminering
-Etiopien och Nigeria är enormt drabbade
-Orsakar fattigdom bl a genom att barn får svårt att gå i skolan och vuxna inte kan försörja sin familj
-Kvinnor har fyra gånger så stor riska att drabbas av sjukdomen
-Internationell VD för Sightsavers höll ett Ted Talk om trakom i april 2018

-Att utrota trakom är en fråga om samarbete mellan många aktörer. Så här gick det till i Ghana
-Vill du läsa mer om trakom, tryck här

12-åriga Inutu från Nambanda Village, Västra Zambia. Fotograf Jason J Mulikita

Om World Sight Day
World Sight Day är en årlig dag för att öka den globala medvetenheten om blindhet och synnedsättning. Dagen infaller alltid den andra torsdagen i oktober och initierades av World Health Organization (WHO) år 2000.

Om Sightsavers
Sightsavers är en internationell organisation som arbetar i mer än 30 låg- och medelinkomstländer för att förhindra blindhet, återställa syn och med att främja och kämpa för social integration och lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Idag finns det 36 miljoner blinda människor i världen och 75% av all blindhet kan förebyggas eller botas.

Sedan organisationen grundades för 60 år sedan har man:
-Stöttat med över 1 miljard behandlingar mot försummade tropiska sjukdomar (varav
-555 999 622 är för sjukdomarna trakom och flodblindhet som kan leda till blindhet)
-Utfört över 9,78 miljoner operationer för att återställa synen
-Tillhandahållit utbildning till 557 640 hälsovårdsarbetare inom ögonhälsa
-Bistått med rehabiliteringsträning för 224 248 personer med synnedsättning och blinda
-Hjälpt 54 325 barn med synnedsättning eller som är blinda att få en skolutbildning