Gå direkt till innehåll
Årets svenska vinnare av det internationella innovationspriset Quality Innovation Award är Svevia, Solar Bora, Enbacksskolan i Tensta, Mellersta Förstadsskolan i Malmö och MAX Burgers.
Årets svenska vinnare av det internationella innovationspriset Quality Innovation Award är Svevia, Solar Bora, Enbacksskolan i Tensta, Mellersta Förstadsskolan i Malmö och MAX Burgers.

Pressmeddelande -

Årets fem vinnare av Quality Innovation Award visar riktningen mot ett mer hållbart samhälle

Målet med Quality Innovation Award är att premiera innovationer och inspirera innovatörer att tro på sina idéer. Årets svenska vinnare av det internationella innovationspriset Quality Innovation Award är Svevia, Solar Bora, Enbacksskolan i Tensta, Mellersta Förstadsskolan i Malmö och MAX Burgers.

Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationer uppmärksamhet samt möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. För att vinna ska innovationerna bidra till att sprida kunskap, vara goda föredömen och inspirera andra innovatörer.

Vinnare av Quality Innovation Award 2020 i Sverige:

  • Svevia
  • Solar Bora i Linköping
  • Enbacksskolan i Tensta
  • Mellersta Förstadsskolan i Malmö
  • Max Burgers

– Vi är oerhört stolta över de vinnande svenska innovationerna i år, kommenterar Mats Deleryd, verkställande direktör för SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, som står bakom innovationsutmärkelsen i Sverige. Liksom tidigare år är hållbarhet ett centralt tema för innovationerna vilket ger stor framtidstro. I år har dessutom flera av innovationerna större fokus på social hållbarhet än tidigare.

Svevia

Innovation: Behovsstyrd hållbar vinterväghållning

Kategori: Potential innovations

Domarkommitténs motivering: Snabba väderomslag, tidspress och höga kvalitetskrav gör vinterväghållning till en utmaning, både för driftledningspersonal och maskinförare. Svevia har tillsammans med BM System utvecklat en teknik där digitaliseringen skapar nya möjligheter att effektivisera väghållningen vintertid. Genom att sammanföra högupplösta vägväderprognoser med dataflöden från vägsensorer och uppkopplade fordon i ett beslutsstödsystem tas skräddarsydda åtgärder fram. Detta har potentialen att minska avgasutsläpp och saltförbrukningen samtidigt som både trafiksäkerheten och arbetsmiljön ökar via förarstöd och automatisering och mot bakgrund av denna lovande lösning utses innovationen som en vinnare i klassen potentiella innovationer inom ramen för Quality Innovation Award 2020.

Genom att sammanföra dataflöden från vägsensorer och uppkopplade underhållsfordon, planerar Svevia att spara stora summor på vinterväghållningen. Samtidigt ska det öka trafiksäkerheten, minska avgasutsläppen och förbättra arbetsmiljön.

Solar Bora i Linköping

Innovation: NextGen Solar Household System

Kategori: Circular economy and carbon neutrality Innovations

Domarkommitténs motivering: Solar Bora har utvecklat ett soldrivet system för att konvertera vedeldad matlagning till induktionsplattor, samt att möjliggöra för kvinnor att använda den frigjorda tiden och solel för att skapa hållbara intäkter till hushållet. Genom en cirkulär affärsmodell blir det möjligt att implementera SolarBora hos hushåll som saknar ekonomiska möjligheter att köpa produkten, eftersom den skapar nya intäkter. I Sub-Sahara Afrika saknar uppemot 600 miljoner människor tillgång till tillförlitlig el och upp till 80% lagar mat på ved eller kol, så behovet av Solar Boras innovation är mycket stor och den bidrar till flertal av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Solar Boras kunder går från att behöva gå till affären för att ladda mobilen till att ha ett eget elsystem som gör att de kan laga mat på ett hälsosamt sätt, utan ved och diesel, ladda mobilen, få belysning, starta en affär och börja tjäna pengar. Här visar Linnea Bergman induktionshällar.

Enbacksskolan i Tensta

Innovation: SO-Verkstan

Kategori: Education sector innovations

Domarkommitténs motivering: Enbacksskolan har skapat ett ”SO-laboratorium” där samhällsorienterade ämnen praktiseras systematiskt. Baserat på intervjuer med bl.a. politiker görs reportage genom digitala verktyg såsom digital podcast och samverkan med andra verksamheter nationellt och internationellt. Det ökar elevernas medvetenhet, samhällsengagemang samt gemenskap och ger dessutom positiva resultat i SO-undervisningen. SO-Verkstan är plattform för eleverna som gör att de blir mer samhällsengagerade. I Tensta där skolan är verksam bidrar man genom detta till en ökad integrering med flera för eleverna, nu och i framtiden, viktiga samhällsfunktioner.

I SO-Verkstan på Enbacksskolan i Tensta gör eleverna podcasts för ökad medvetenhet, samhällsengagemang och gemenskap. I Tensta där skolan är verksam bidrar man genom detta till en ökad integrering med flera för eleverna, nu och i framtiden, viktiga samhällsfunktioner.

Mellersta Förstadsskolan i Malmö

Innovation: Lässtrategiprojektet

Kategori: Education sector innovations

Domarkommitténs motivering: Nyckeln till skolframgång är läsning, så om man stärker denna del förbättras resultatet i andra ämnen. Med det som bakgrund startade Mellersta Förstadsskolan i Malmö stad ett lässtrategiprojekt med språkutvecklande arbetssätt i samtliga ämnen. Lärare har genom workshops och praktiskt tillämpande utbildats till läscoacher och arbetar därefter systematiskt på bredd utifrån elevernas behov med att stärka deras kunskapsinhämtning samt måluppfyllelse. I det nationella provets del om läsförståelse uppnåddes målsättningen efter tre år vilket är ett tydligt resultat av projektet.

I mitten sitter läraren Helga Boström och leder morgonens läsning tillsammans med eleverna Aucan Pozo Lindberg (tv) och Mia Phamova (th). Det för eleverna aktuella ämnet "hinduism" används för att träna lässtrategier.

MAX Burgers

Innovation: Delifresh plantbeef

Kategori: Dare to share

Domarkommitténs motivering: Efter många års utvecklande och experimenterande har MAX Burgers utvecklat Delifresh Plant Beef - en växtbaserad burgare. Resultatet är en produkt som både ser ut, smakar och känns som en köttprodukt, men med en betydligt mindre klimatpåverkan. Produkten ämnar bidra till att nå MAX mål om att gästens snittmåltid inte ska släppa ut mer än 0,5kg CO2e till 2050. Givet en lång och målmedveten produktutveckling, med hållbar utveckling i fokus, har MAX ökat försäljningen av klimatsnåla burgare med 1100% de senaste fyra åren. Utvecklingen har inte varit utan motgångar och mot bakgrund av det vinner MAX Burgers Quality Innovation Award 2020 i kategorin ”Dare to share”, för att inspirera andra att hålla i och hålla ut i sitt innovationsarbete.

Efter många års utvecklande och experimenterande har MAX Burgers utvecklat Delifresh Plant Beef - en växtbaserad burgare. Genom en lång och målmedveten produktutveckling, med hållbar utveckling i fokus, har MAX ökat försäljningen av klimatsnåla burgare med 1100% de senaste fyra åren.

Information om Quality Innovation Award

Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart identifierat kundbehov. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.

Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera länder. Vinnova är SIQs partner i Sverige.

Den svenska utmärkelseceremonin äger rum den 1 februari i Stockholm. Den internationella ceremonin hålls i Belgrad, Serbien, i februari 2020, i närvaro av vinnarna från respektive deltagande land.

Domarkommittén består av:

  • Lena Gustafsson – VD och grundare av Styrelsebalans
  • Jacob Hallencreutz – VD vid EPSI Rating Group samt ordförande Svenskt Kvalitetsindex
  • Sofia Ritzén – Professor och Prodekanus vid KTH
  • Mikael Rönnholm – Head of Innovation Strategy vid CEVT

Domarkommittén stöttades i sitt arbete av Mikael Lindström och Mats Deleryd vid SIQ.

Mer information om utmärkelsen finns på www.siq.se

För mer information kontakta gärna SIQ eller vinnarna direkt:

Ämnen

Taggar

Regioner


SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete. SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt våra medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

Presskontakt

Mikael Lindström

Mikael Lindström

Utmärkelsen Svensk Kvalitet, Quality Innovation Award 073-8376100

Relaterat material

Relaterade nyheter