Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lyckad trafikstart för SJ Norge gav maximal bonus

SJ Norge har haft en lyckad start på tågtrafiken mellan Oslo och norra Norge. 8 juni startade trafiken och den första perioden uppfylldes beställarens alla krav, vilket gav SJ Norge en bonus på 40 miljoner norska kronor.

8 juni startade SJ Norge trafik under varumärket Nord, som omfattar linjerna mellan Oslo och Trondheim och Bodö samt fem andra banor i norra Norge. Vid trafikstarten avgick alla tåg enligt tidtabell, ett resultat av de förberedelser som gjorts under knappt ett års tid. Jernbanedirektoratet i Norge, som upphandlar trafiken, bedömde att alla krav de hade på förberedelserna, trafikstarten och den påföljande trafiken uppfylldes. De betalade därför ut den maximala bonusen på 40 miljoner norska kronor.

SJ Norge lanserade samtidigt med trafikstarten även Norges första bonusprogram inom järnväg. Under de första fyra månaderna har 10 000 resenärer blivit medlemmar i SJ Prio, som är SJs koncerngemensamma lojalitetsprogram.

Precis som i Sverige valde norrmännen att i större omfattning än tidigare semestra i hemlandet under sommaren. SJ Norges reviderade trafikprognoser för de fyra första månaderna överträffades på samtliga linjer.

- Att vi kom igång med trafiken helt störningsfritt och att vi återstartade nattåget till Trondheim redan en vecka efter att vi tog över tror jag är bidragande orsaker, säger Lena A. Nesteby, kommersiell direktör i SJ Norge.

Norska staten har sedan pandemin bröt ut haft ett system för att ersätta delar av tågoperatörernas förväntade intäktsförluster. Operatörerna har gjort prognoser över resandet och förväntat intäktstapp som sedan ersatts. Tack vare stödet från myndigheterna har det varit möjligt att upprätthålla en trafik för resenärernas bästa.

SJs syfte med att delta i upphandlingar på den internationella tågmarknaden är att kunna vara en fortsatt konkurrenskraftig aktör på de marknader bolaget verkar.

- SJ möter idag konkurrens från företag som är mångdubbelt större än vi själva är. Att växa på marknaden för upphandlad trafik är viktigt för att kunna fortsätta erbjuda attraktiva tågresor. Vår verksamhet i Norge ska ses i det sammanhanget, säger Monica Lingegård, koncernchef på SJ AB.

SJ Norge vann anbudet i Trafikkpakke 2 som omfattar de sju linjerna norrut från Oslo, till Trondheim och Bodö. I Norge får operatören ansvar för all tågtrafik på de linjer som upphandlas. Det innebär att SJ Norge kör långdistans-, regional- och pendeltåg samt nattåg på sina linjer.

- Våra linjer täcker en stor del av Norge och det är ett omfattande resande utmed linjerna. Utmaningen ligger i att öka ändpunktsresandet som idag till stor del sker med flyg, säger Lena A. Nesteby, kommersiell direktör i SJ Norge.

Restiden med tåg till Trondheim, knappt sju timmar, gör att linjen passar mycket bra för nattåg. För att öka resandet i dagtågen har bland annat en helt ny bistro och det tidigare nämnda bonusprogrammet lanserats.

I Norge sker den upphandlade tågtrafiken under separata varumärken, i SJ Norges fall Nord, för att underlätta övergången till en eventuell ny operatör när avtalstiden löper ut. Det nuvarande avtalet löper på åtta år plus två års möjlig förlängning.

Mer information

press@sj.se

Tel 010-751 51 84

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg

Presskontakt

SJs pressavdelning

SJs pressavdelning

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00