Gå direkt till innehåll
Ökat resande och förbättrat resultat för SJ

Pressmeddelande -

Ökat resande och förbättrat resultat för SJ

Under 2014 förbättrades SJs rörelseresultat med 270 MSEK och uppgick till 568 MSEK (298). Nettoomsättningen ökade marginellt och uppgick till 9 065 MSEK (9 023). För det fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet till 228 MSEK (2) och nettoomsättningen uppgick till 2 355 MSEK (2 303).

– 2014 har varit ett utmanande år med personalnedskärningar och stora trafikstörningar, men trots det har året också varit ett framgångsrikt år för SJ. Vi stärker inte bara vårt ekonomiska resultat, vi ser också ett ökat resande. Trenden under det fjärde kvartalet är särskilt tydlig då antalet resenärer ökade med sex procent. För helåret är siffran drygt två procent, den största tillströmningen av kunder på fem år, säger Crister Fritzson, vd SJ AB.

Höstens prisjusteringar för snabb- och nattåg tillsammans med ett förbättrat kunderbjudande är bidragande orsaker till att fler väljer att resa med SJ. Den största resenärsökningen märks bland affärsresenärer, något som det stora antalet nya företagsavtal bidragit till. Resandet ökade också i första klass, på SJs snabbtåg och på sträckornaStockholm – Göteborg och Sundsvall – Umeå. På den senare ökade antalet resenärer med så mycket som 13 procent under 2014.

Satsningar för bättre resande
Under året lanserade SJ ett antal produkter och tjänster för att skapa en förbättrad upplevelse och ett förenklat resande för kunderna. En digital månadsbiljett och en specialanpassad app för resenärerna i Mälardalen lanserades, trafikinformationstjänster i digitala kanaler förbättrades och uppgraderingen av marknadens snabbaste tåg, X 2000, påbörjades.

– Den positiva resultatutvecklingen ger oss handlingsutrymme att fortsätta investera och utveckla SJ till ett allt mer konkurrenskraftigt och snabbfotat företag där alla förändringar leder till förbättringar för våra kunder, säger Crister Fritzson.

Fortsatt fokus på punktligheten
Trots vårens och sommarens kraftiga trafikstörningar förbättrades punktligheten för fjärrtåg under året med tre procentenheter till 81 procent medan punktligheten för regionaltåg uppgick till 89 procent, samma som föregående år.

– Punktligheten är helt avgörande för om kunderna ska välja att resa med oss eller inte. Det är därför vår viktigaste uppgift att kontinuerligt jobba för att förbättra punktligheten. Det är glädjande att vårt arbete ger resultat även om vi inte uppnådde vårt årsmål på 88 procent för SJ fjärrtåg, säger Crister Fritzson.

Helåret januari-december 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 065 MSEK (9 023)
 • Rörelseresultatet ökade till 568 MSEK (298)
 • Periodens resultat ökade med 110 procent och uppgick till 460 MSEK (220)
 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till -0,07 (0,04)
 • Avkastning på operativt kapital uppgick till 11,5 procent (5,7)
 • Sjukfrånvaron uppgick till 6,1 procent (5,6)
 • Nöjd kundindex, NKI, uppgick till 63 (60)*
 • Punktligheten för SJ fjärrtåg uppgick till 81 procent (78)
 • Punktlighet för SJ regionaltåg uppgick till 89 procent (89)

*Utfall avser första halvåret 2014. Förfinad mätmetod från halvårsskiftet.

Kvartalsperiod oktober-december 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 355 MSEK (2 303)
 • Rörelseresultatet ökade till 228 MSEK (2)
 • Periodens resultat uppgick till 179 MSEK (5)

För ytterligare information:
SJs vd Crister Fritzson och ekonomidirektör Carina Wång nås via SJs Presstjänst: 010-751 51 84.

Ämnen


Varje dag reser 85 000 kunder med SJ AB och 4 500 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ-koncernen kör dagligen 1 450 tågavgångar, dels i egen regi och dels via samhällsfinansierad kollektivtrafik. SJ AB trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2014 omsatte SJ 9 miljarder kronor.

För pressbilder, reportage och nyheter besök SJ Nyhetsrum på nyhetsrum.sj.se.

Presskontakt

SJ Kundservice

SJ Kundservice

Presskontakt www.sj.se/kontakt
SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Mikael Grinbaum

Mikael Grinbaum

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00

Relaterat material

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.