Pressmeddelande -

Sjätte AP-fonden söker ny vd

Styrelsen för Sjätte AP-fonden har i samråd med fondens nuvarande vd Erling Gustafsson enats om att fonden skall söka en ny vd. Erling Gustafsson har styrelsens fulla förtroende och kommer att fortsätta att leda fonden tills dess att en ny vd har utsetts.


För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef Sjätte AP-fonden: 0708 – 74 10 48

Sjätte AP-fonden skiljer sig från övriga AP-fonder genom att Sjätte ska ta en högre risk och i huvudsak investera i onoterade bolag. Sjätte AP-fonden har ökat sitt fondkapital med 7,8 miljarder kronor sedan starten. Totalt har Sjätte ett ägande i runt 350 bolag, varav ca 60 genom direktinvesteringar. Hälften av dessa, 47%, ligger i Stockholm och Uppsala. I Göteborg finns 23% och i övriga delar av landet finns 30% av bolagen. Läs mer på www.apfond6.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans