Gå direkt till innehåll
Utbildningen Yrkes-SFI för bussförare, en utbildning som hålls på Sjöbo Utbildningscentrum, har varit så framgångsrik att den satt Sjöbo kommun på kartan och skapat intresse från hela landet för hur man kan kombinera yrkes- och språkutbildnig.
Utbildningen Yrkes-SFI för bussförare, en utbildning som hålls på Sjöbo Utbildningscentrum, har varit så framgångsrik att den satt Sjöbo kommun på kartan och skapat intresse från hela landet för hur man kan kombinera yrkes- och språkutbildnig.

Nyhet -

SFI och bussförarutbildning har satt Sjöbo på kartan

Sjöbo kommuns utbildningschef Kristina Petersson besöker Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga konferens Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2019 som pågår 14-15 mars i Uppsala. Hon är inbjuden att tala för att inspirera och sprida Sjöbos lyckade koncept.

Utbildningen Yrkes-SFI för bussförare, en utbildning som hålls på Sjöbo Utbildningscentrum, har varit så framgångsrik att den satt Sjöbo kommun på kartan och skapat intresse från hela landet för hur man kan kombinera yrkesutbildning och språkutbildning. Konceptet används av samtliga 33 kommuner i Skåne och har tagits fram genom samverkan mellan de skånska kommunerna. Man lär sig språket genom yrket och kan därmed utbilda sig fortare och lära sig svenska språket fortare.

— Vi har lyckats extra bra i Sjöbo. Därför har vi blivit uppmärksammade i hela landet. Våra lärare har bjudits in av både Stockholms stad och Umeå kommun för att berätta om hur vi gör, säger Kristina Petersson.
— Vi blir även uppvaktade av bussbolag som behöver anställa busschaufförer. De letar efter nya medarbetare bland de som går vår utbildning. Det finns ett stort behov av busschaufförer och det gör att det är väldigt roligt att jobba med detta, säger Kristina Petersson.

På utbildningen samarbetar yrkeslärare och SFI-lärare tätt och skapar ett effektivt team. De jobbar också nära forskningen genom Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum på uppdrag av regeringen.

Sjöbo utbildningscentrum har även organiserat sig på ett sätt som knyter ihop viktiga delar i samhället på bästa sätt. Här samlas gymnasiet, vuxenutbildningen, Studie- och yrkesvägledning, arbetsintegration och det Kommunala aktivitetsansvaret under samma paraply.

När Kristina Petersson nu ska medverka på Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2019 hoppas hon även ta med sig inspiration och kunskap tillbaka till Sjöbo.
— Jag kommer få ta del av goda exempel från andra och ha stora möjligheter till nätverkande. Det ska bli oerhört intressant att få ta del av så mycket kunskap samlat på ett ställe, säger hon.

Ta del av vår film som visar mer och berättar om utbildningen Yrkes-SFI för bussförare

https://www.youtube.com/watch?v=dB0pG81DWX8

Ämnen

Regioner

Relaterade nyheter

Sjöbo - en plats vi skapar tillsammans

Sjöbo kommun ligger mitt i södra Skåne. På en yta av 500 km2 bor 19 236 invånare, varav knappt 8 000 i Sjöbo tätort. Många upptäcker livskvaliteten och den attraktiva boendemiljön som finns i Sjöbo kommun, och invånarantalet ökar stadigt.

Bland kommunens större orter kan nämnas Blentarp, Lövestad, och det av Fritiof Nilsson Piraten omskrivna Vollsjö. Med bil når du Sturups flygplats, Malmö/Lund och Ystad på en halvtimme. Sjöbo kommun sammanfaller i stort med det mytomspunna Färs härad och är känt för Sjöbo marknad som lockar runt 150 000 besökare.

Kommunen har ett rikt näringsliv - här finns både små och medelstora företag - och såklart en hel del jordbruksföretag. Näringslivet är stabilt och företagen ökar i antal. Sjöbo är rikt på fina natur- och kulturmiljöer. Här finns möjlighet till ett härligt friluftsliv med jakt, fiske och olika sportaktiviteter. Landskapet är mycket varierande och består av jordbruksbygd, bok- och lövskogar och sjöar.

Sjöbos framtida utveckling är positiv. Närheten till kontinenten ger stora möjligheter till handel och utbyte. Genom Öresundsförbindelsen och Citytunneln möjliggörs en djupare integration med Danmark och Köpenhamnsområdet. I Sjöbo finns unika möjligheter att bo och arbeta nära naturen och ha hela Europa inom behagligt avstånd.