Gå direkt till innehåll
IDROTTENS DAG 2022 - Stå upp för barns rätt till idrott och hälsa

Pressmeddelande -

IDROTTENS DAG 2022 - Stå upp för barns rätt till idrott och hälsa

Fredagen den 30 september 2022 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Idrottens dag och Rörelsesatsning i skolan sätter fler än 100 000 barn på drygt 500 skolor i rörelse under en och samma dag. Bara i Skåne deltar över 25 000 barn i 90 skolor.

Storkskolan i Blentarp, Sjöbo Kommun kommer under Idrottens dag få besök av Region Skånes "Sätt Skåne i rörelse och "Rörelse satsning i skolan"

- Kul och utvecklande att man kommer och besöker oss denna viktiga dag. Vi arbetar frekvent med rörelsesatsning på Storkskolan för att får våra elever mer motiverade men även för deras hälsa och välmående i övrigt, säger Pontus Carlström, rektor på Storkskolan.

Rörelsesatsning i skolan är etablerad i Skånes samtliga kommuner med fler än 300 anslutna grundskolor och i Sverige är det skolor som tar del av rörelsesatsningen som arrangerar Idrottens dag.
- Med stark förankring inom idrotten, har vi en unik förutsättning att stötta både skola, förbund och idrottsförening genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet, säger Henrik Nilsson, Rörelsesatsning i skolan, RF-SISU Skåne.

Som en del av utvärderingen av Rörelsesatsning i skolan har Riksidrottsförbundet tagit fram en utvärderingsenkät som besvaras av skolor som medverkat i satsningen och resultaten är tydliga;
• Färre konflikter
• Färre incidenter
• Lugnare klassrumsmiljö
• Ökad trivsel
• Bättre studiero
• Fler föreningsaktiva

Fakta och forskning är tydlig. Situationen med ett ökat stillasittande och allt mindre fysisk aktivitet är identifierat och lösningen finns på plats. Nu handlar det om att få kommunerna att organisera sig och ta vara på den lösning som presenteras.

Region Skåne och Rörelsesatsning i skolan samverkar för att inspirera med metoder för fysisk aktivitet för bättre hälsa hos barn och unga. Helene Henriksson som arbetar på Region Skåne med Sätt Skåne i rörelse kommer den 30 september, tillsammans med Rörelsesatsning i skolan, besöka Idrottens dag hos Storkskolan i Sjöbo.
- Det finns flera vinster i att kommunen skapar en samverkansgrupp mellan Skola/Elevhälsa, kultur och fritid samt socialtjänsten och vi ser gärna en ökad samverkan mellan grannkommunerna. En stor fördel med samordningsgruppen är en förbättrad kommunikation där alla vet vad kommunen erbjuder och vem man ska prata med, vilket medför att arbetet blir mer effektivt och långsiktigt hållbart. Det kan gälla allt ifrån upplägg riktade insatser, tillanläggningsfrågor, säger Helene Henriksson, Hälsostrateg och sakkunnig fysisk aktivitet, Region Skåne.

Kontakt:
Henrik Nilsson, RF-SISU Skåne, 010-476 57 29
Helene Henriksson, Region Skåne, 040-675 30 88
Jenny Björkqvist, Fritidsutvecklare Stab, Sjöbo kommun, 0416-275 22
Pontus Carlström, Rektor Storkskolan, 0416-275 16/0733-11 36 02

Ämnen

Kategorier

Regioner


Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se

Sjöbo - en plats vi skapar tillsammans

Sjöbo kommun ligger mitt i södra Skåne. På en yta av 500 km2 bor 19 236 invånare, varav knappt 8 000 i Sjöbo tätort. Många upptäcker livskvaliteten och den attraktiva boendemiljön som finns i Sjöbo kommun, och invånarantalet ökar stadigt.

Bland kommunens större orter kan nämnas Blentarp, Lövestad, och det av Fritiof Nilsson Piraten omskrivna Vollsjö. Med bil når du Sturups flygplats, Malmö/Lund och Ystad på en halvtimme. Sjöbo kommun sammanfaller i stort med det mytomspunna Färs härad och är känt för Sjöbo marknad som lockar runt 150 000 besökare.

Kommunen har ett rikt näringsliv - här finns både små och medelstora företag - och såklart en hel del jordbruksföretag. Näringslivet är stabilt och företagen ökar i antal. Sjöbo är rikt på fina natur- och kulturmiljöer. Här finns möjlighet till ett härligt friluftsliv med jakt, fiske och olika sportaktiviteter. Landskapet är mycket varierande och består av jordbruksbygd, bok- och lövskogar och sjöar.

Sjöbos framtida utveckling är positiv. Närheten till kontinenten ger stora möjligheter till handel och utbyte. Genom Öresundsförbindelsen och Citytunneln möjliggörs en djupare integration med Danmark och Köpenhamnsområdet. I Sjöbo finns unika möjligheter att bo och arbeta nära naturen och ha hela Europa inom behagligt avstånd.