Gå direkt till innehåll
Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg Anders Bure
Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg Anders Bure

Pressmeddelande -

Göteborgs skärgård ska bli säkrare och smartare

Idag påbörjar Sjöfartsverket, VTI och Linköpings universitet ett gemensamt projekt för att vidareutveckla sjöfarten inom Göteborgs skärgård. Projektet som pågår fram till 2023 syftar till att via sjömätningar och ruttoptimeringar skapa en säkrare och smartare sjöfart.

– Alla som rör sig inom Göteborgs södra skärgård kommer kunna dra nytta av projektet. Skärgården har aldrig tidigare sjömätts, annat än med handlod. Därför kommer vi nu kunna se en hel del nyttor av projektet. Både genom nya och säkrare sjökort, men och genom smartare resvägar, säger Linda Blied, kartingenjör och projektledare vid Sjöfartsverket.

Idag påbörjar Sjöfartsverket tillsammans med VTI och Linköpings universitet (LiU) ett gemensamt projekt för att vidareutveckla sjöfarten inom Göteborgs skärgård. Projektet som till största del finansieras av Trafikverket pågår fram till mitten av 2023, och syftar till att optimera resvägarna för både kollektivtrafiken och övrig sjötrafik i området genom moderna sjömätningsmetoder.

– Baserat på Sjöfartsverkets sjömätningar kommer VTI ta fram en modell som optimerar bland annat kollektivtrafikens rutter för att uppnå samhällsekonomiska nyttor i form av till exempel kortare restider, lägre bränsleförbrukning, lägre utsläpp och ökad säkerhet, säger Inge Vierth, utredningsledare vid VTI.

Totalt ska en yta på hela 32 kvadratkilometer sjömätas, något som främst sker via Sjöfartsverkets egna sjömätningsfartyg. Samtidigt planerar Sjöfartsverket att använda ny teknik i form av en autonom sjömätningsfarkost. Den autonoma farkosten kommer att på egen hand kunna bidra till projektet genom att mäta av mindre områden i skärgården.

- Internationellt sett ligger Sverige långt fram i utvecklingen inom den digitala sjöfarten, vilket användandet av vår autonoma farkost är ett gott exempel på. Eftersom tekniken är helt ny även för Sjöfartsverket blir också premiärmätningarna av Göteborgs skärgård mycket intressanta att följa, säger Linda Blied.


Fakta – Projekt OSKAR

Det gemensamma projektet OSKAR (Optimering av Sjöburen Kollektivtrafik och Annan Regelbunden trafik) är ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket, VTI och Linköpings universitet (LiU). Projektet som till största del finansernas av Trafikverket inleds måndag 1 juni 2020 och beräknas pågå fram till och med sommaren 2023.

För vidare information om Sjöfartsverkets övriga aktuella projekt, besök https://www.sjofartsverket.se/Snabblankar/Aktuella-projekt/


För vidare information

Linda Blied, kartingenjör och projektledare vid Sjöfartsverket, 010-478 53 88

Inge Vierth, utredningsledare vid VTI, 070-943 04 94

Gunnar Flötteröd, Projektledare vid Linköpings universitet, gunnar.flotterod@liu.se

Sjöfartsverkets presstjänst, 0771-40 90 09 (menyval 1), info@sjofartsverket.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Sjöfartverkets presstjänst

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Relaterade nyheter