Gå direkt till innehåll
Foto : Tobias Fälth / Sjöfartsverket
Foto : Tobias Fälth / Sjöfartsverket

Pressmeddelande -

Östgötskt forskningssamarbete inom digital sjöfart

Sjöfartsverket och Linköpings universitet har inlett ett nytt samarbete med målet att effektivisera arbetet vid Sjöfartsverkets trafikcentraler. Initialt handlar det om fyra olika forskningsprojekt inom området för sjösäkerhet och artificiell intelligens.

– Sjöfartsverket har sedan flera år tillbaka ett gott och väl upparbetat samarbete med Linköpings universitet. Nu fördjupar vi vårt gemensamma arbete ytterligare, något som på sikt bidrar till en fortsatt digitalisering av den svenska sjöfarten, säger Anders Johannesson, senior rådgivare inom enheten Forskning och Innovation vid Sjöfartsverket.

Det nya forskningssamarbetet mellan Sjöfartsverket och Linköpings universitet ska resultera i en löpande digitalisering av arbetsmetoderna vid Sjöfartsverkets trafikcentraler, för att på så vis bidra till att öka effektiviteten ytterligare. Initialt handlar samarbetet om fyra nya forskningsprojekt där bland annat artificiell intelligens ska användas för att automatiskt följa fartygsrörelser och varna trafikcentralerna vid eventuella avvikelser. Merparten av projekten leds av forskare vid Linköpings universitet.

– Genom samarbetet får vi en bra möjlighet att bedriva tillämpad forskning med stor samhällsnytta. Tillsammans kan vi underlätta och effektivisera arbetet inom delar av Sjöfartsverkets verksamhetsområden, bland annat hur man hanterar stora mängder trafikinformation, säger Martin Rantzer, prefekt på institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet.

Sjöfartsverkets fyra trafikcentraler hanterar redan idag tusentals olika trafiksituationer runt landets mest trafikerade havsområden, för att på så vis se till att handelstrafiken flyter på både smidigt och effektivt.

– Genom ny forskning kommer vi på sikt både kunna förebygga fler fartygsolyckor i större skala, men också öka vår egen kompetens inom området. Detta samtidigt som vi tillsammans med Linköpings universitet bidrar till att göra svensk sjöfart ännu mer konkurrenskraftig och säker, säger Anders Johannesson.

Fakta – Sjöfartsverkets trafikcentraler (VTS)

Sjöfartsverkets trafikcentraler eller VTS-centraler (Vessel Traffic Service) som de egentligen heter används som ett samlande begrepp för bland annat sjötrafikinformation och service till sjötrafiken i hårt trafikerade eller miljökänsliga områden. Syftet är att förbättra sjösäkerheten och effektiviteten för fartygstrafiken samt för att skydda miljön.

För vidare information om Sjöfartsverkets VTS-centraler - https://www.sjofartsverket.se/Sjofart/Sjotrafikinformation/

Fakta – Forskningsprojekten inom samarbetet

Inom ramen för det nya samarbetet mellan Sjöfartsverket och Linköpings universitet ingår inledningsvis fyra olika forskningsprojekt, där tre leds av forskare vid Linköpings universitet:

  • AutoMon – Projektet Automatiserad Monitorering (AutoMon) syftar till att förebygga olyckor till sjöss och över stora havsområden genom att med artificiell Intelligens identifiera avvikelser från det normala trafikflödet även utanför våra VTS-områden.
  • F-AUTO – Projektet Följsam Automation (F-AUTO) syftar till att med artificiell intelligens stödja operatörerna vid Sjöfartsverkets VTS-centraler. Detta sker genom att systemet analyserar trafiksituationen i realtid och uppmärksammar operatören på potentiella konfliktsituationer, som inte har hanterats av operatören.
  • VASA – Projektet syftar till att digitalisera och effektivisera anlöpsprocessen till svenska hamnar med hjälp av interaktiv visualisering och artificiell intelligens.
  • RESKILL – Projektet syftar till att stärka operatörers kompetens genom ett nytt koncept för utbildning. Träningssystemet ska dels kunna stärka operatörens förmåga att förstå och känna igen situationer där automation inte fungerar som förväntat. Dels ska utbildningsinstruktören kunna förstå om operatören söker av miljön visuellt som förvänt, och dels genom en interaktiv visualisering av blickmönster och fixeringspunkter för operatören.


För vidare information

Sjöfartsverkets Presstjänst, 0771-40 90 09 (menyval 1), info@sjofartsverket.se

Martin Rantzer, Prefekt för Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet, 011-36 36 55, martin.rantzer@liu.se

Ämnen

Taggar

Regions


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Sjöfartverkets presstjänst

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Relaterade nyheter