Pressmeddelande -

Sjöfartsverket lotsar haveristen Makassar Highway in mot Oskarshamn. Navigationsvarning utfärdad!

I morgon, torsdagen den 2 augusti, kl. 04.30 beräknas den bogserade haveristen att anlända till bordningsplats för lots utanför Oskarshamn. Två lotsar från Sjöfartsverket kommer då att åka ut och tillsammans med bärgningsbolaget och Oskarshamns hamnbogserare utföra lotsningen i farleden till kaj.

Den plan som Sjöfartsverkets lotsar tagit fram är att använda en bogserbåt förut för att styra och hålla fart och en akterut för att bromsa. Den tredje kommer att assistera vid behov men är inte kopplad till haveristen.

- För att undvika att haveristen läcker mer olja så kommer hela bogseringen i farleden att gå med lägsta möjliga fart, dock måste tillräcklig fart användas för att säkert hålla haveristen i farleden, säger Tommy Andersson, områdeschef Kalmar lotsområde, Sjöfartsverket.

Beräknad tid för lotsningen är tre timmar och därmed bör haveristen vara väl förtöjd vid kaj kl.09.00.

- Det är viktigt att bogseringen kommer igång i tid så att farleden är fri för passage när Gotlandsfärjan anländer vid 10-tiden, säger Tommy Andersson.

Sjöfartsverket har också sänt ut navigationsvarning om att all sjötrafik avrådes att trafikera farleden under tiden för bogseringen, det vill säga mellan 05.00-09.00 den 2 augusti 2018.

För ytterligare information kontakta

Tommy Andersson, områdeschef Kalmar lotsområde, Sjöfartsverket.

Tel 010-4784959

Ämnen

  • Transport

Kategorier

  • sjöfart
  • sjöfartsverket

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Kontakter

Sjö- och flygräddningscentralen

Presskontakt 0771-40 90 09

Sjöfartsverkets växel

Presskontakt 0771-63 00 00

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Carl-Johan Linde

Presskontakt Presschef 076-696 32 40