Gå direkt till innehåll
Fotograf - Emma Brask / Sjöfartsverket
Fotograf - Emma Brask / Sjöfartsverket

Pressmeddelande -

Var tionde lastbil kan ersättas med sjöfart

Varje år skulle 165 000 lastbilar kunna ersättas med sjöfart. En sådan överflyttning från väg till sjö beräknas halvera koldioxidutsläppen för samma mängd gods, vilket är en stor klimatvinst. Det visar Sjöfartsverkets rapport ”Överflyttningsanalys – väg till sjö”.

Det blir stadigt allt trängre på vägarna samtidigt som det finns gott om plats på sjön och i Sveriges hamnar. Att sjöinfrastrukturen dessutom är betydligt billigare att underhålla än vägar och järnvägar gör det naturligt att arbeta för att mer gods bör gå på sjön.

- Vi räknar med att var tionde lastbil som kör långväga godstransporter har en potential att flyttas över till sjötransporter. Det är närmare 3,6 miljoner ton gods varje år som skulle kunna ersätta 165 000 lastbilar på våra vägar, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Sjöfartsbranschen arbetar tillsammans, både näringsliv och offentliga aktörer, för att undanröja hinder för en snabbare överflyttning av gods till sjön. Nya inlandsterminaler byggs i hamnar, ny linjesjöfart planeras utmed kusten och på Mälaren och Sjöfartsverket jobbar med nya och djupare farleder.

- En snabb vinst vore att utnyttja tomtransporterna bättre, alltså att fartygen lastas åt båda håll. Bland varuägarna saknas också en del kunskap om vad sjöfarten kan erbjuda, säger Katarina Norén.

För vidare information

Sjöfartsverkets presstjänst, 0771-40 90 09 (menyval 1), info@sjofartsverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Sjöfartverkets presstjänst

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Relaterade nyheter