Senaste nyheterna

Skyddsutrustning vid vård av covid19-patienter avgörs av bedömd risk och situation

Skyddsutrustning vid vård av covid19-patienter avgörs av bedömd risk och situation

I regionernas riktlinjer för skyddsutrustning vid vård av covid19-patienter är det nu förtydligat att nivån på skyddsutrustning beror på riskbedömning och situation. Men riktlinjerna upplevs fortfarande som otydliga, eftersom beslutet ska avgöras av individ och situation, säger Shokoufeh Manouchehrpour, skyddsombud på Sahlgrenska universitetssjukhuset och ordförande för Sjukhusläkarna Göteborg.

Karin Båtelson, andre vice president i styrelsen för AEMH och ordförande Sjukhusläkarna
Karin Båtelson, andre vice president i styrelsen för AEMH och ordförande Sjukhusläkarna

Sjukhusläkare i Europa delar farhågor om COVID19 - uppmanar beslutsfattare att agera

De europeiska sjukhusläkarna har i ett gemensamt yttrande från AEMH (European Association of Senior Hospital Physicians) och FEMS (European Federation of Salaried Doctors) fastslagit de mest akuta problemen för att hantera COVID19. Sjukvårdspersonalen måste få återhämtning, skyddsutrustning och testas mer för viruset - samt att antalet intensivvårdsplatser måste öka.

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson delar ut Friska Sjukvårdspriset 2020 till Stockholms sjukvårdsupprop, representerade av ST-läkarna Laura Björnström och Akil Awad. Foto: Jannis Politidis
Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson delar ut Friska Sjukvårdspriset 2020 till Stockholms sjukvårdsupprop, representerade av ST-läkarna Laura Björnström och Akil Awad. Foto: Jannis Politidis

Stockholms sjukvårdsupprop får Friska Sjukvårdspriset

​Sjukhusläkarnas Friska Sjukvårdspris går till Stockholms sjukvårdsupprop, som synliggjort sjukhusens extremt ansträngda läge via många personliga vittnesmål, synlighet i media och demonstrationer, vilket har haft effekt och ändrat fattade beslut.

Maria Furberg, dubbelspecialist i infektionssjukdomar och allmänmedicin på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, är mottagare av Klimatstipendiet 2019.
Maria Furberg, dubbelspecialist i infektionssjukdomar och allmänmedicin på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, är mottagare av Klimatstipendiet 2019.

Hon är Sjukhusläkarnas klimatstipendiat

​Maria Furberg, forskare och infektionsläkare på Norrlands Universitetssjukhus, tilldelas Sjukhusläkarnas klimatstipendium. Hon får det för sitt engagemang och sin forskning inom klimat och hälsa med särskilt fokus på det arktiska området. – Det känns jätteroligt att få det här stipendiet. Och extra roligt att bli uppmärksammad för något som annars inte är särskilt prioriterat i Sverige.

Sociala medier

Brist på narkosmedlet Propofol - Sjukhusläkarna vill samordna tillgången nationellt

Det är brist i sjukvården på narkosmedlet Propofol, rapporterade flera av Sjukhusläkarnas styrelseledamöter från olika delar av landet, vid styrelsens sammanträde på tisdagen. I takt med att fler patienter med covid-19 måste sövas blir bristen märkbar och man får se över alternativa metoder att söva patienter. Sjukhusläkarna anser att tillgången på Propofol bör samordnas nationellt. #vitaransvar #svmed #covid19

Brist på narkosmedlet Propofol - Sjukhusläkarna vill samordna tillgången nationellt Det är brist i sjukvården på narkosmedlet Propofol, rapporterade flera av Sjukhusläkarnas styrelseledamöter från olika delar av landet, vid styrelsens sammanträde på tisdagen. I takt med att fler patienter med covid-19 måste sövas blir bristen märkbar och man får se över alternativa metoder att söva patienter. Sjukhusläkarna anser att tillgången på Propofol bör samordnas nationellt. #vitaransvar #svmed #covid19

"Frivillighet, och att få rätt stöd och kompetens, är viktigt när personal flyttas." @KarinBatelson 1e vice ordf… https://t.co/P08uOEctPa

– Det är bra att man agerar. Men intensivvården är en för snäv målgrupp för Socialstyrelsens nya riktlinjer, säger Bengt von Zur-Mühlen, förste vice ordförande för Sjukhusläkarna och ledamot i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd.

– Intensivvården är redan den del av sjukvården som har bäst träning i att hantera avgörande prioriteringar, på grund av bristen på intensivvårdsplatser även i normalläget.

– Socialstyrelsen borde ha gjort en skrift med bredare målgrupp och tydligare poängterat kombinationerna av relativt okänd sjukdom, stor numerär, oklar resurs- och materielbrist och en utvidgning av personal som behöver hantera intensivvårdsmässiga patienter utanför den ordinarie intensivvården.

Läs hela uttalandet här: https://slf.se/sjukhuslakarna/nyheter/de-etiska-prioriteringsriktlinjerna-bor-vanda-sig-till-en-bredare-malgrupp/

Foto: Stefan Thell

#svmed #vardpol #tryggvård #arbetsmiljö #COVID19

– Det är bra att man agerar. Men intensivvården är en för snäv målgrupp för Socialstyrelsens nya riktlinjer, säger Bengt von Zur-Mühlen, förste vice ordförande för Sjukhusläkarna och ledamot i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd. – Intensivvården är redan den del av sjukvården som har bäst träning i att hantera avgörande prioriteringar, på grund av bristen på intensivvårdsplatser även i normalläget. – Socialstyrelsen borde ha gjort en skrift med bredare målgrupp och tydligare poängterat kombinationerna av relativt okänd sjukdom, stor numerär, oklar resurs- och materielbrist och en utvidgning av personal som behöver hantera intensivvårdsmässiga patienter utanför den ordinarie intensivvården. Läs hela uttalandet här: https://slf.se/sjukhuslakarna/nyheter/de-etiska-prioriteringsriktlinjerna-bor-vanda-sig-till-en-bredare-malgrupp/ Foto: Stefan Thell #svmed #vardpol #tryggvård #arbetsmiljö #COVID19

”Bra att man agerar men för snäv målgrupp. Intensivvården har redan bäst träning i att hantera avgörande prioriteri… https://t.co/VkR68kv0z0

I slutet av förra veckan enades landets regioner om nya riktlinjer för personlig skyddsutrustning vid vård av patienter med covid-19. Där saknades krav på munskydd i vissa situationer. Nu är det förtydligat i riktlinjerna att nivån på skyddsutrustning beror på riskbedömning och situation. 
– Men riktlinjerna kan fortfarande upplevas som otydliga, eftersom beslutet ska avgöras av individ och situation. Sjukvårdspersonalen behöver arbetsro och känna trygghet i att de är skyddade i en redan pressad situation. Då behövs rutiner som sitter i ryggmärgen. Utbildning i hur utrustningen används är också viktigt. Dessutom vill vi veta att riktlinjerna är baserade på kunskap och försiktighetsprincipen, säger Shokoufeh Manouchehrpour, skyddsombud på Sahlgrenska universitetssjukhuset och ordförande för Sjukhusläkarna Göteborg.
#svmed #vitaransvar #coronasverige #covid19

I slutet av förra veckan enades landets regioner om nya riktlinjer för personlig skyddsutrustning vid vård av patienter med covid-19. Där saknades krav på munskydd i vissa situationer. Nu är det förtydligat i riktlinjerna att nivån på skyddsutrustning beror på riskbedömning och situation. – Men riktlinjerna kan fortfarande upplevas som otydliga, eftersom beslutet ska avgöras av individ och situation. Sjukvårdspersonalen behöver arbetsro och känna trygghet i att de är skyddade i en redan pressad situation. Då behövs rutiner som sitter i ryggmärgen. Utbildning i hur utrustningen används är också viktigt. Dessutom vill vi veta att riktlinjerna är baserade på kunskap och försiktighetsprincipen, säger Shokoufeh Manouchehrpour, skyddsombud på Sahlgrenska universitetssjukhuset och ordförande för Sjukhusläkarna Göteborg. #svmed #vitaransvar #coronasverige #covid19

Skyddsutrustningen vid vård av covid19-patienter avgörs nu av bedömd risk och situation. Mer enhetliga direktiv, by… https://t.co/v0X74MBJFA

Presskontakt

Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Vi organiserar överordnade läkare och specialistkompetenta läkare på sjukhusen. Läkare som är professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten är också våra medlemmar. Vi har cirka 19 500 medlemmar.

Sjukhusläkarna
Box 5610
11486 Stockholm
Sverige