Pressmeddelande -

Förändringar i Skandias koncernledning

Julian Roberts, Skandias verkställande direktör, presenterar idag medlemmarna i Skandias nya koncernledning. Julian Roberts, verkställande direktör och tills vidare chef för division Europe & Latin America Jan Erik Back, vice VD och ekonomi- och finansdirektör Gavin Cookman, chef för integrationen Skandia/Old Mutual Ian Cutler, personaldirektör Gert Engman, vice VD och chef för division Nordic Helena Nelson, chefjurist och styrelsens sekreterare Nick Poyntz-Wright, vice VD och chef för division UK & Offshore Tim Sheppard, chef för VD-kontoret, är adjungerad till koncernledningen. Michael Wolf, vice VD och chef för division Europe & Latin America och Jennifer Rhule, personaldirektör, lämnar båda Skandia, Michael för en fortsatt karriär utanför koncernen och Jennifer för att starta en välgörenhetsorganisation inriktad på ledarskap och organisationsutveckling. Även Jan-Mikael Bexhed, vice VD och chefjurist, som har 20 år av hängivet arbete i Skandia bakom sig, lämnar koncernledningen. Jan-Mikael kommer dock att fortsätta arbeta med juridiska frågor inom koncernen på deltidsbasis. “Det är glädjande för mig att välkomna Gavin, Ian och Helena till Skandias koncernledning. Alla tre har stor erfarenhet inom sina respektive områden och jag är övertygad om att de kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av Skandia som en del av Old Mutual-koncernen. Samtidigt är det tråkigt att Michael och Jennifer lämnar Skandia. Michael har byggt upp division Europa & Latin America på ett mycket lovvärt sätt, och Jennifer och Jan-Mikael har också gett bestående bidrag till Skandia. De är alla värda vårt stora tack, och vi önskar dem lycka till”, säger Julian Roberts i en kommentar. För frågor, kontakta: Gunilla Svensson, presschef, tel. 08-788 25 00

Ämnen

  • Arbetsliv