Pressmeddelande -

Nya Diligentia börjar ta form

Diligentias nya organisation börjar ta form och ett flertal nyckelpersoner har rekryterats. Fem mycket kompetenta fastighetschefer med ansvar för de respektive affärsenheterna har utsetts. Göran Langer har rekryterats till Diligentia som fastighetschef med ansvar för Kontor Stockholm City. Göran, som är 44 år, kommer närmast från Vasakronan. Markus Pfister har också rekryterats till Diligentia, som fastighetschef med ansvar för Kontor StorStockholm. Göran, som är 39 år, kommer närmast från Tornet. Inom Diligentia har Torbjörn Hugosson, 46 år, utsetts till fastighetschef med ansvar för Kontor Göteborg. Till fastighetschef med ansvar för Bostäder har Sven-Åke Persson rekryterats. Sven-Åke, som är 44 år, har tidigare arbetat som konsult med egen verksamhet. Inom Diligentia har också Bo Jansson, 45 år, utsetts till fastighetschef med ansvar för Köpcentrum. Rekryteringsprocessen fortsätter med stor kraft och i detta första skede ska cirka 40 nya medarbetare anställas, med målet att bygga upp en effektiv och serviceinriktad organisation som på sikt kan ge bolagets nuvarande och framtida hyresgäster den bästa tänkbara service. Skandia Livs fastighetsbolag Diligentia äger 220 attraktiva fastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg och Öresund, värderade till drygt 25 miljarder kronor. Hälften av värdet ligger i kontorsfastigheter och den andra halvan fördelar sig lika mellan köpcentrum och bostäder. För frågor: Per Uhlén, VD, tel 08-788 26 28 eller 070-396 32 80

Ämnen

  • Ekonomi, finans