Pressmeddelande -

Skandia presenterar delårsrapport den 15 november 2005

Skandias styrelse har beslutat att tidigarelägga tredje kvartalets delårsrapport. Styrelsen anser att det är viktigt att aktieägarna i Skandia i god tid får tillgång till så fullständig information som möjligt inför sina ställningstaganden till Old Mutuals bud. Koncernkommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 23 80 www.skandia.com Besök: Sveavägen 44

Ämnen

  • Ekonomi, finans