Pressmeddelande -

Skanditek: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006 * Resultatet efter skatt uppgick till 191,6 mkr (78,8) * Realisationsvinster vid avyttringar av portföljbolag uppgick till 151,0 mkr (74,9) * Resultat per aktie uppgick till 2,92 kr (1,15) * Kassaflödet under perioden uppgick till 99,7 mkr (50,3) * Försening av MYDATAS nya produkt - MY500

Ämnen

  • Ekonomi, finans