Pressmeddelande -

Skanditeks dotterbolag CMA Microdialysis AB tillkännager tillstånd från FDA

CMA Microdialysis AB tillkännager att företaget har fått tillstånd enligt 510(k) från USA:s Food and Drug Administration (FDA) att marknadsföra ISCUS, en portabel klinisk mikrodialys analysator. CMA Microdialysis är ett dotterbolag till Skanditek och ägs till 78 procent. I övrigt hänvisas till bilagt pressmeddelande från CMA Microdialysis AB. http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=220421&fn=wkr0010.pdf Stockholm den 8 maj 2006 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon +46 8 614 00 20, mobil +46 70 777 71 90, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se Philip Siberg, verkställande direktör, CMA Microdialysis mobil +46 70 790 67 43, e-post philip.siberg@microdialysis.se Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska företag. Affärsidén är att skapa långsiktig och god värdetillväxt genom industriell förvaltning av rörelsedrivande företag. Portföljen består av elva investeringar inom områdena teknologi, bioteknik och tjänster. De viktigaste innehaven är Bure Equity (10%), MYDATA automation (96%), PartnerTech (37%), Powerwave (2%) och Vitrolife (28%). Skanditek är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Ekonomi, finans