Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skånetrafiken kraftsamlar

Skånetrafiken är mycket bekymrade över de senaste veckornas trafikstörningar och hur resenärerna har drabbats. Nu får alla tåg vatten ombord, fem miljoner satsas på flera busslinjer för att förstärka i rusningstrafik och bättre trafikinformation i realtid till resenärerna.

Skånetrafiken har intensifierat arbetet med att hitta lösningar för att underlätta för de skånska kollektivtrafikresenärerna både på kort och lång sikt.

- Vi vill vara som bäst när trafiken går som sämst, därför kraftsamlar vi nu för våra kunder. Från och med den 1 juli kommer våra tåg ha vatten ombord i händelse av störning och vi har etablerat en daglig åtgärdsgrupp med fokus att få bort korta Öresundståg i rusningstrafik, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

Skånetrafiken förbättrar också trafikinformation i realtid. Under året kommer flera funktioner att lanseras, bland annat kommer Skånetrafiken-appen att meddela resenären om förändringar som kan påverka ”min resa”.

- Man kommer också i realtid att kunna se var bussen eller tåget är genom gps-position på alla bussar. Det gör att våra pendlare snabbt kan ta egna beslut vid händelser, för sin fortsatta resa, säger Linus Eriksson.

En satsning på fem miljoner kronor för att förstärka busstrafiken när det är fulla fordon vid rusningstrafik är ytterligare en åtgärd. Det gäller bland andra linje 100 Näset-Malmö, 146 Trelleborg-Malmö och linjerna 171 och 130 mellan Lund och Malmö.

- Från och med mitten av augusti kommer vi att sätta in fler bussar på de mest utsatta busslinjerna så att våra resenärer inte ska behöva bli förbikörda eller stå längre sträckor, säger Magnus Wikforss, affärsområdeschef buss, Skånetrafiken.

För mer information kontakta,

genom presstjänsten 0451-28 85 03

Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken

Magnus Wikforss, affärsområdeschef buss, Skånetrafiken


FAKTA

Åtgärder på kort sikt:

 • Alla tåg, såväl Pågatåg som Öresundståg kommer att vara utrustade med vatten i händelse av att passagerare blir instängda i tåg. Genomförs senast den 1 juli.
 • En åtgärdsgrupp har inrättats för att varje dag säkerställa att vi inte har korta tåg i rusningstrafik på de hårdast belastade sträckorna i Öresundstågstrafiken.
 • Trafikinformationscentret på Malmö C permanentas.
 • Förstärkning av busstrafiken i rusningstrafik på följande regionbusslinjer 100, 171, 130, 131, 146, 301 och 545 samt Stadstrafiken i Helsingborg linje 4 och linje 6, i Malmö linje 1 och 32 samt Lund linje 4.
 • Utveckla GPS-funktionerna för att informera om var ”min buss” eller ”mitt tåg” är?
 • Ta fram bättre notiser i Skånetrafiken-appen som meddelar resenären om förändringar som kan påverka ”min resa”.
 • som rör just ”min avgång” så att resenärerna bättre kan planera sin resa.

Åtgärder på lite längre sikt:

 • Från och med december 2018, krav på inställelsetid och minst antal ersättningsbussar på de större stationerna för Pågatågen.
 • Beläggningsgraden det vill säga hur fullt tåget är, ska visas i appen.
 • Genomlysning och åtgärdsprogram av hela kundinformationsystem i stört läge. Arbetet pågår.

Beslut som är fattade för genomförande på längre sig:

 • System 3, helt nya kundanpassade tåg för sträckan Helsingborg-Köpenhamn med trafikstart dec 2022
 • Upprustning av Öresundståg med 8 tåg under 2018, helt klart för de 111 tåget 2022?
 • Ny depå och verkstad i Hässleholm för Öresundstågen med tydliga kvalitetskrav från 2020.

Ämnen

Regioner


Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Presskontakt

Skånetrafikens presstjänst

Presskontakt 0451-28 85 03

Verksamhetsjouren

Presskontakt Verksamhetsjouren Presstjänst kvällar, nätter och helger 0451-28 85 03

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt Trafikverkets presstjänst Drift och underhåll av järnvägen 0771-31 15 00

Filma/fotografera på tåg/buss

Presskontakt Filma/fotografera på tåg/buss 0451-28 85 03