Gå direkt till innehåll
Skånetrafiken säkrar leverantör till Lunds nya stadstrafik

Pressmeddelande -

Skånetrafiken säkrar leverantör till Lunds nya stadstrafik

Upphandlingen av Lunds stadstrafik är överprövad. I väntan på att Förvaltningsrätten ska meddela dom säkrar Skånetrafiken att Lunds nya stadstrafik kan starta och att de nya bussarna beställs och levereras i tid till trafikstarten i augusti nästa år. Därför tecknar Skånetrafiken ett tillfälligt avtal med Keolis.

– Vi agerar och säkerställer att Lunds invånare kan resa kollektivt även nästa höst, då med ännu högre krav på kundvänlighet, punktlighet och bättre, tystare fordon, säger Saman Tondnevis, chef för Affärsområde Buss på Skånetrafiken.

Anledningen är att upphandlingen av Lunds nya stadstrafik är överprövad. Handläggningstiderna i Förvaltningsrätten gör att Skånetrafiken riskerar att stå utan bussar och avtal med ett trafikföretag, när nuvarande avtal är slut i augusti 2023. Skånetrafiken har därför beslutat att skriva ett tillfälligt avtal med Keolis – i väntan på förvaltningsrättens dom.

– Vi tror mycket på den nya stadstrafiken i Lund och den kommer att göra en stor och positiv skillnad för Lundabornas resor och miljö i många år. Därför är det väldigt viktigt att Skånetrafiken säkerställer att trafiken kan starta som planerat, säger Carina Zachau (M), kollektivtrafiknämndens ordförande.


Fakta:

  • Skånetrafiken har handlat upp Lunds stadstrafik på nytt eftersom nuvarande avtal går ut i augusti 2023. Resultatet blev att Keolis Sverige AB i januari i år vann i konkurrens.
  • En av anbudsgivarna överklagade januari till förvaltningsrätten i Malmö, vars dom ännu inte har meddelats. Det gör att Skånetrafiken inte kan fullfölja affären, utan tvingas till ett tillfälligt avtal för att säkerställa att Lund har stadstrafik när nuvarande avtal går ut i augusti 2023. Skånetrafiken avvaktar i övrigt den rättsliga process som nu pågår.
  • I dag drivs stadsbussarna med gas. Vid trafikstarten blir det 100 procent elbussar i Lunds stadstrafik.
  • Det blir nya elbussar med tydliga miljökrav, dels 45 stycken 12-meters bussar med låggolv, dels 12 stycken 18-meters ledbussar med låggolv. Det finns ett s k gummiband i avtalet med möjlighet till fler bussar om det skulle behövas.
  • Större yta med låggolv vilket gör det enklare för bland annat resenärer med rollator och barnvagn. Möjlighet till 6 sittplatser för personer med rörelsehinder i stället för dagens 2 på de stora bussarna.
  • Fler hållplatser kommer att förlängas, tillgänglighetsanpassas och utrustas med realtidsutrustning längs med linje 3:s körväg.
  • Hårdare krav på punktlighet, utförd trafik och kundnöjdhet.


För mer information:
Saman Tondnevis, affärsområdeschef buss, Skånetrafiken. Han nås via Skånetrafikens presstjänst, 0451-28 85 03.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 500 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

www.skanetrafiken.se

Presskontakt

Skånetrafikens presstjänst

Skånetrafikens presstjänst

Presskontakt 0451-28 85 03
Filma/fotografera på tåg/buss/spårvagn

Filma/fotografera på tåg/buss/spårvagn

Presskontakt Filma/fotografera på tåg/buss 0451-28 85 03
Kajsa Jacobsson

Kajsa Jacobsson

Presskontakt Presschef 0451-28 85 03
Anders Engzell

Anders Engzell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Kristian Ördell

Kristian Ördell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Verksamhetsjouren

Verksamhetsjouren

Presskontakt Pressenheten Skånetrafiken Presstjänst 0451-28 85 03
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt Trafikverkets presstjänst Drift och underhåll av järnvägen 0771-31 15 00

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 465 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 500 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Skånetrafiken
Andra Avenyen 7
281 83 Hässleholm