Skip to main content

Alla ämnen med i trädprojekt

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 10:46 CEST

När en avverkning på grund av skador planerades i skogsområdet bredvid Sätoftaskolan föddes idén om att involvera hela skolan i ett trädprojekt. Nu är 20 lärare och 400 elever redo att dra igång.

Den populära granskogen i Orup är granne med Säftoftaskolan och används som skolans förlängda skolgård. Det var när en avverkning planerades på grund av skador som idén dök upp.

– Vi började fundera på hur vi kunde få en tråkig händelse till att bli en pedagogisk möjlighet istället, och hur vi ville få med skolan i hela processen, säger Åsa Johansson, ansvarig för Stiftelsen Skånska Landskaps utomhuspedagogik.

Tillsammans med stiftelsens skogsförvaltare Anders Rosell började hon skissa på ett upplägg där temat träd och skog kunde kopplas till olika ämnen, och hur skolan kunde involveras i ett långsiktigt pilotprojekt. Tanken var att låta eleverna delta när skogen avverkas, att låta skolan välja ut ett träd att använda i sin undervisning och också vara med när ny lövskog planteras nästa vår. På Sätoftaskolan möttes idéerna med full entusiasm.

– Det är sällan man möter ett sådant stort intresse från alla yrkeskategorier på en skola. Det är en unik möjlighet och fantastisk att få jobba ihop med så många engagerade ämneslärare och med barn i olika åldrar, säger Åsa Johansson.

Tillsammans med lärarna kommer projektet fyllas med innehåll på just temat träd - och kopplas till ämnen som bland annat teknik, matte, konst och bild, slöjd, naturvetenskap och historia. Fokus är att använda naturen som ett lärande rum.

Naturvägledare och utomhuspedagoger kopplas till projektet vid olika tillfällen, och tillsammans med lärare och fritidspedagoger planeras för kunskapsdagar, pedagogisk utveckling för eleverna, workshops och informationsmöten.

Ett samarbete har också inletts med Osby naturbruksgymnasium, Skogsstyrelsen och Skogssällskapet. Tanken är även att väcka intresse för skogen som ett framtida intressant yrkesval.

– Det är första gången vi kopplar ett lärande till en fysisk avverkning som vi gör här. Lärdomen från detta tar vi med oss vid framtida åtgärder i skogen och hur vi kan involvera närområdet, säger Anders Rosell.

Den 7 oktober startar avverkningarna och skolans alla elever följer arbetet. Media är välkommen att delta.

Kontakt:
Åsa Johansson, strateg utomhuspedagogik Stiftelsen Skånska Landskap
tel: 0768-87 18 83, e-post: asa.j.johansson@skane.se


FAKTA

  • Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för 10 000 hektar mark i Skåne, där cirka 7000 hektar är strövområden med en uppbyggd infrastruktur för friluftsliv.
  • Stiftelsen äger viss mark själv, men förvaltar också fem andra stiftelsers mark. Här bedrivs miljöcertifierat skogsbruk, som ska ge avkastning till stiftelserna. Utökad hänsyn tas till miljön och de sociala värdena.
  • Stiftelsen Skånska Landskap äger och förvaltar skogsfastigheten bredvid Sätoftaskolan. Södra delarna av området har höga naturvärden med många grova ädellövträd i ett gammalt kulturlandskap. I området finns även ett mindre område med gran som nu börjar bli gammalt, med vindfällen och insektsangrepp som följd. Tanken är att avveckla granen och plantera lövskog för att förstärka de redan höga naturvärdena.

Läs mer på: www.skanskalandskap.se/om-oss

Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för ett tjugotal strövområden, där verksamheten till största delen finansieras av Region Skåne. Här kan du fiska, paddla, cykla, bada eller bara njuta av vacker natur. Det finns informationstavlor, markerade stigar, toaletter och plats att äta matsäck eller grilla. I vissa områden finns slingor för terrängcykel eller hästar. Flera stigar är tillgänglighetsanpassade.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.