Gå direkt till innehåll
Från vänster: Kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson, säkerhetssamordnare Bengt Nilsson, lokalpolisområdeschef Johan Rexhag och kommunpolis Elisabeth Oliv.
Från vänster: Kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson, säkerhetssamordnare Bengt Nilsson, lokalpolisområdeschef Johan Rexhag och kommunpolis Elisabeth Oliv.

Pressmeddelande -

Medborgarlöftet 2021: Tryggare, säkrare och nyktrare

Polisen och Skara kommun har kommit överens om medborgarlöften för 2021. Löftena fokuserar på en tryggare, säkrare och nyktrare kommun.

Sedan flera år tillbaka tar Skara kommun och polisen tillsammans fram medborgarlöften för ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från den lokala problembilden som har framkommit via enkätundersökning, medarbetardialog vid polisen, gemensam kunskap inom polisen och kommunen och kontinuerlig kartläggning.

– Det är med gemensamma krafter vi ökar tryggheten i Skara kommun. Genom en nära samverkan med polisen kommer vi att genomföra riktade insatser. Men det är inte bara kommunen och polisen som gör det bättre. Här kan alla vara med och hjälpa till, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

Ungas livsvillkor

I Skara kommun samverkar man kring ungdomar i flera olika form. En arbetsgrupp som aktivt arbetar för att göra det bättre för kommunens ungdomar är ”Samverkan barn och unga”. För att ta arbetet ytterligare en nivå har man beslutat att lyfta in detta i årets medborgarlöfte och fortsätta utveckla det långsiktiga arbetet som berör ungdomars livsvillkor, så som psykisk hälsa, droganvändande och kriminalitet.

– Under 2021 finns förslag på att införa en modell som heter SSPF - samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Detta är en beprövad form som används framgångsrikt på flera håll i landet och handlar om både konkret, handfast samverkan kring ungdomar och deras familjer, men också samverkan kring särskilda händelser, grupper av ungdomar och områden där utvecklings behöver ske, berättar Bengt Nilsson säkerhetssamordnare i Skara kommun.

Arbetet mot narkotika

Trygghetsarbetet är långsiktigt och därför är flera delar i årets löfte är återkommande från föregående år. En del är polisens löfte om att arbeta med riktade insatser mot narkotika. I polisens medarbetardialog identifierade man narkotikaanvändandet som det största problemet.

– Det förnyade medborgarlöftet tar fasta på det som medborgarna upplever är viktigt för att skapa ett ännu tryggare Skara. I dialoger inom polisen har vi beslutat att arbetet mot förekomsten av narkotika är en central del i det förebyggande trygghetsarbetet, vilket gör att vi vill ha med detta i år igen, säger Johan Rexhag lokalpolisområdeschef västra Skaraborg.

Till medborgarlöftet kopplas en handlingsplan, där både polis och kommun åtar sig att genomföra en rad aktiviteter under året.

– Detta är ett sätt att fokusera på det som verkligen är viktigt. Medborgarlöftet är ett av flera instrument som vi använder för att stärka en positiv utveckling av kommunen. I år har även näringslivet varit involverade i framtagandet av löftet och vi mycket tacksamma för deras engagemang i Skaras trygghet, avslutar kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

Våra löften!

Detta är vårt gemensamma medborgarlöfte till dig som bor i Skara kommun.

Kommunen lovar

  • Att utveckla det långsiktiga arbetet med frågor som berör ungdomars livsvillkor, som trygghet, psykisk hälsa, droganvändande och kriminalitet.
  • Att genomföra trygghetsskapande åtgärder i kommunala plan- och gestaltningsprojekt.

Polisen lovar

  • Att fortsätta med trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
  • Att arbeta med riktade insatser mot narkotika

Tillsammans lovar vi

  • Att utveckla arbetet med Grannsamverkan.
  • Att fortsätta arbeta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens brottsförebyggande arbete.
  • Att höja företagsklimatet gällande brottslighet och otrygghet.

Ämnen

Regioner


Skara – storslaget i det lilla. Vår anrika landsbygdsstad är formad av sin tusenåriga historia och gröna framtidstro och har ett perfekt geografiskt läge mellan Vänern och Vättern. Vi omges av grönskande överraskningar och en hisnande historia - på landet, i staden och mittemellan. Här finns ett blomstrande näringsliv, rikt kulturutbud och ett aktivt föreningsliv. I Skara kommun arbetar drygt 1800 personer med att skapa de bästa möjligheterna för våra invånare, besökare och företag. Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.

Presskontakt

Peter Blom

Peter Blom

Presskontakt Kommunikationschef Kommunens övergripande kommunikation 0511-320 40
Edith Rudström

Edith Rudström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0511-321 98