Gå direkt till innehåll
Kristian Wejshag huvudman för Olinsgymnasiet, Yvonne Kjell förvaltningschef Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen, Petra Björk samordningsrektor på Katedralskolan och Gustaf Olsson kommundirektör.
Kristian Wejshag huvudman för Olinsgymnasiet, Yvonne Kjell förvaltningschef Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen, Petra Björk samordningsrektor på Katedralskolan och Gustaf Olsson kommundirektör.

Pressmeddelande -

Tillsammans är vi Skolstaden Skara

Idag skrev Skara kommun, Västra Götalandsregionen och Olinsgymnasiet under en avsiktsförklaring för Skolstaden Skara. Syftet med avsiktsförklaringen är att sätta elevernas bästa i fokus för att gynna lärande, öka valmöjligheterna och stärka banden mellan skolorna – och därigenom också stärka Skara som skolstad.

Skara har sedan lång tid tillbaka en tradition av utbildning på olika nivåer. Begreppet Skolstaden Skara har funnits i olika former sedan början av 1900-talet. Idag är Skaras roll som skolstad inte lika tydlig, trots att det erbjuds ett brett utbildningsutbud på gymnasial nivå. En kommunal gymnasieskola, två av regionens naturbruksskolor samt en fristående gymnasieskola är idag verksamma inom kommunens geografiska område. Inriktningarna är olika, men det finns många delar där samverkan kan utveckla Skolstaden Skara och våra elevers möjlighet till högre måluppfyllelse. Både vad avser gymnasiegemensamma ämnen men också i andra delar såsom exempelvis avslutningar, profiler, förhållningssätt, studentorganisationer, traditioner med mera.

– Det är få kommuner som kan stoltsera med den bredd som vi i Skara erbjuder. Nu vill vi öka vårt samarbete, men exakt vad ska vi gemensamt komma fram till. Jag ser att vi tre huvudmän tillsammans kan gynna våra elever och invånare för att nå en högre måluppfyllelse, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Exakt hur samarbetet ska se ut är inte fastställt. Men nu tätnar samarbetet mellan huvudmän och skolorna för att hitta områden där man kan göra mer tillsammans. I början av september kommer fler detaljer kring samarbetet, som ska ske på alla nivåer; hos huvudmän, rektorer, pedagogiskt och hos eleverna. Avsiktsförklaringen gäller från den 7 maj 2019 och tillsvidare och innehåller tre punkter:

  • Se de tre aktörerna som komplement och inte konkurrenter, i syfte att ge eleverna i Skaras gymnasieskolor bästa möjliga förutsättningar.
  • Verka för att hitta möjliga samarbetsområden mellan skolor och mellan huvudmän i syfte att nå en högre måluppfyllelse.
  • Skapa forum på skolledarnivå i syfte att utveckla samverkan över tid.

– Vårt utbud är en unik tillgång för Skara. Ur ett tillväxt- och företagarperspektiv men även ur ett kompetensförsörjningsperspektiv ska vi samverka under konceptet Skolstaden Skara. Det är otroligt glädjande att vi jobbar för att göra varandra bättre, säger kommunalråd Ylva Pettersson.

”Tillsammans kan vi erbjuda högre kvalitet”

Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att erbjuda utbildningar på gymnasial och vuxennivå till alla de 49 kommunerna i Västra Götaland. Två av regionens tre naturbruksskolor finns representerade i Skara kommun.

– Vi har haft en långsiktig plan att samverka mer med de kommuner där vi har skolor, så när frågan kom från Skara kommun var det självklart att bli en del av erbjudandet. Vi kan nu bredda utbudet för våra elever, öka kvaliteten och på det sättet ge fler möjlighet till vidare studier, säger Yvonne Kjell, förvaltningschef Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen.

Olinsgymnasiet vill skapa en naturlig mötesplats för såväl Katedraleleverna som för Olinseleverna.

– Skolstaden Skara är ett unikt koncept där samlade och gemensamma krafter ska placera Skara som den skolstad vi ska vara. Kan vi på Olinsgymnasiet vara en del av det här är jag både glad och stolt, säger Kristian Wejshag, huvudman för Olinsgymnasiet.

Katedralskolan står inför flera utmaningar, men det viktigaste är att erbjuda unga utbildningar av hög kvalitet. Något som blir lättare att göra tillsammans med de andra två aktörerna.

– För Katedralskolan innebär det att vi kan erbjuda våra ungdomar ett brett programutbud. Det är viktigt för oss att vara en stark skolstad, här finns många traditioner – några som vi vill behålla men några nya vi vill bygga upp. Tillsammans kan vi erbjuda högre kvalitet i undervisningen och få våra elever att gå ut härifrån med en hög måluppfyllelse, säger Petra Björk, rektor på Katedralskolan.

Ämnen

Regioner


Skara – storslaget i det lilla. Vår anrika landsbygdsstad är formad av sin tusenåriga historia och gröna framtidstro och har ett perfekt geografiskt läge mellan Vänern och Vättern. Vi omges av grönskande överraskningar och en hisnande historia - på landet, i staden och mittemellan. Här finns ett blomstrande näringsliv, rikt kulturutbud och ett aktivt föreningsliv. I Skara kommun arbetar drygt 1800 personer med att skapa de bästa möjligheterna för våra invånare, besökare och företag. Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.

Presskontakt

Peter Blom

Peter Blom

Presskontakt Kommunikationschef Kommunens övergripande kommunikation 0511-320 40
Edith Rudström

Edith Rudström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0511-321 98

Relaterat material

Relaterade nyheter