Pressmeddelande -

Efter tre års intensiv kontroll av taxiåkerierna i Göteborg, Stockholm och Malmö kan Skatteverket nu se att skattefusket minskar i omfattning.

Riksprojektledare Håkan Asplund

Direkttel: 0155-26 43 28

Mobiltel: 070-217 79 81

Regionprojektledare Ragnar Jacobsson

Direkttel: 031-67 35 96

Mobiltel: 0706-83 61 37

 

 

Skattefusket inom taxibranschen minskar

Information och bra samarbete har gett resultat

- Det är mycket glädjande att kunna konstatera att åkerierna påverkats av Skatteverkets information. Vårt förebyggande arbete och goda samarbete med branschen har visat sig effektivt, säger Håkan Asplund, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Skatteverket bedriver ett omfattande förebyggande arbete för att de som upphandlar taxitjänster, exempelvis Färdtjänsten och driftansvariga för de stora flygplatserna, ställer krav på åkarna de anlitar att sköta sina inbetalningar av skatter och avgifter.
- Ett enkelt och effektivt sätt att kontrollera detta är att göra en förfrågan till Skatteverket, tipsar Håkan Asplund.

Så har skett från Färdtjänsten, flygplatserna och de stora taxiföretagen i 8500 fall enbart i Stockholm under de första åtta månaderna i år. När det framkommer att åkare inte sköter sina skatter så får de inte fortsätta köra åt Färdtjänsten, berättar Håkan Asplund. Han förklarar framgången i granskningen med att man haft ett gott samarbete med företrädare för branschen.

- Vi vill främja en sund konkurrens och ge taxibolagen bättre förutsättningar för att kunna bedriva yrkesmässig trafik på ett seriöst sätt, säger han.

Skattefusket hos de stora beställningscentralerna har halverats jämfört med åren 2005 och 2007. Av de åkare som granskats det senaste halvåret har Skatteverket inte hittat några större fel. Skatteverket väljer därför att rikta granskning på chaufförerna.

- Vi har under årets första åtta månader fattat 649 beslut som gäller chaufförer som inte redovisat sina inkomster som de borde. Arbetat med att granska chaufförer kommer att pågå även under nästa år, avslutar Håkan Asplund.

15-17 oktober pågår Persontrafik 2008 på Svenska Mässan i Göteborg.

Välkommen till vår monter för mer information: C 00:06

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Malmö