Bild -

Peter Selting

Säkerhet, kvalitet och miljö: Peter Selting. Avdelningens huvuduppgifter är att stödja, följa upp och utveckla SKB:s strålsäkerhetsarbete samt verka för en god och utvecklad säkerhetskultur. Vidare ansvarar avdelningen för att förvalta och utveckla SKB:s kvalitets- och miljöarbete.
  • Licens: Icke kommersiell användning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas med andra, så länge Innehållet används oförändrat, i dess helhet och i icke kommersiellt syfte. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Av: Gabriel Liljevall
Ladda ner

Kategorier

  • företagsledning

Presskontakt

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 070-338 04 38

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520