Bild -

Peter Wass

Finans och affärsstöd: Peter Wass. Avdelningens huvuduppgifter är att stödja vd med intern styrning, uppföljning och utveckling av SKB, ansvar för finansiella frågor, IT-IT, ekonomistyrning samt lednings- och administrativt stöd till företagets medarbetare.
  • Licens: Icke kommersiell användning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas med andra, så länge Innehållet används oförändrat, i dess helhet och i icke kommersiellt syfte. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Av: Gabriel Liljevall
Ladda ner

Kategorier

  • företagsledning

Presskontakt

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 070-338 04 38

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520