Pressmeddelande -

Skogs- och Träfacket deltar vid Internationella Byggnads- och Träindustriarbetarunionens (IBTU) kongress

Skogs- och Träfacket deltar vid Internationella Byggnads- och Träindustriarbetarunionens (IBTU) kongress den 7-8 december i Buenos Aires och nya Byggnads- och Träarbetarinternationalens (BTI) konstituerande kongress den 9 december Skriv ut Internationella Byggnads- och Träindustriarbetarunionens (IBTU) har sin 22:a kongress den 7-8 december. Den 9 december håller den nya föreslagna fackliga organisationen, Byggnads- och Träarbetarinternationalen (BTI), konstituerande kongress i Buenos Aires, Argentina. Förmöten börjar redan den 3 december. Temat för kongressen är "Building a united global trade movement in construction, wood and forestry" Många av arbetarna i våra branscher är mycket fattiga och arbetar under dåliga arbetsförhållanden. Behovet av att stödja fackliga- och mänskliga rättigheters utveckling är stort. Kongressen kommer bland annat att diskutera hur vi på bäst sätt kan stödja en facklig utveckling, förbättra arbetsförhållanden och utveckla miljöcertifieringen. Kongressen kommer också att ta ställning till ett samgående med den kristna fackliga världsfederationen, World Federation of Building and Woodworkers Unions. Den nya förslagna organisationen, Building Workers International (BWI), på svenska Byggnads- och Träarbetarinternationalen (BTI) kommer med sina 12 miljoner medlemmar att bli en starkare global facklig organisation. BTI får större möjligheter att sätta press på politiker, förhandla på en global nivå och delta i den internationella dialogen. För att fler länder ska kunna delta tar Skogs- och Träfacket resekostnaderna för fem stycken ombud från Baltiska och Afrikanska länder. Fakta: IFBWW, International Federation of Building and Woodworkers är en global facklig organisation för bygg- skog och träindustriarbetare. Organisationen har 10 miljoner medlemmar i 124 olika länder. Huvudkontoret ligger i Genevé och Anita Normark från Sverige är general sekreterare. Här kan du läsa mera om kongressen: http://congress.ifbww.org/default.asp?Language=EN

Ämnen

  • Politik